Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Előadások, szemináriumok

Ambrus András: 
A kidolgozott példák szerepe a matematika tanításában 
FELSŐ TAGOZAT   KÖZÉPISKOLA

Báli Péter: 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése LogIQs GrafIQs programmal 
ALSÓ TAGOZAT

Csapodi Csaba, Koncz Levente: 
Eredményesség és számológép-használat az érettségi vizsgán 
SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Erben Péter: 
Versenyfeladatok - továbbgondolva
KÖZÉPISKOLA

Erdős Gábor:
Valahol már láttam
FELSŐ TAGOZAT

Fonyó Lajos:
Algoritmusok a matematikai feladatok megoldásában
KÖZÉPISKOLA

Katz Sándor:
Matematikai játékok
FELSŐ TAGOZAT

Mike János:
Válogatás tanítványaink megoldásaiból
SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Pálfalvi Józsefné:
Gyökereink. Tantervi fordulatok a magyar matematikatanításban.
SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Szalay István:
100 matematikai feladat kettős látásmódban
FELSŐ TAGOZAT

Tóth Gabirella:
Játékos matematikai tehetségfejlesztés az 5. osztályban
FELSŐ TAGOZAT

Vásárhelyi Éva:
A középiskolából jövők nehézségei
KÖZÉPISKOLA

Vígné Lencsés Ágnes:
Bizonyítási módszerek és az irracionalitás
KÖZÉPISKOLA