Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Adatkezelés

A Bolyai János Matematikai Társulat Adatvédelmi szabályzata

Adatvédelmi nyilatkozat (pdf);   Adatvédelmi nyilatkozat űrlap (online)

 

A cookie-kra vonatkozó jogszabályok és jogi hátterük:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés.

Cookie-szabályzat

Tájékoztatás GDPR-rendeletről

Adatkezelési tájékoztató