Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

A Bolyai János Matematikai Társulat

A Társulat matematikatanárokat, vállalatoknál, egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozó matematikusokat tömörítő országos szervezet.

A Társulat célja az 1966-ban jóváhagyott (azóta is alapjaiban véve érvényes, 2013-ban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírásai szerint módosított) alapszabály alapján: 

  • a matematikai tudományos kutatások elősegítése,
  • a matematika alkalmazásainak fokozottabb meghonosítása és széles körű elterjesztése,
  • a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldása és a matematika népszerűsítése.

A Bolyai Társulat megvitatja, és társadalmi úton elősegíti matematikai életünk kérdéseinek megoldását és ennek érdekében, szükség esetén javaslatokat dolgoz ki állami szervek részére, illetve ezek felkérésére szakvéleményt ad. E célok és feladatok megvalósítására a Társulat szervezett lehetőséget biztosít matematikai eredmények ismertetésére, népszerűsítésére, a matematika elvi kérdéseinek elemzésére, időszerű tudomány- és oktatáspolitikai kérdések megvitatására. Kongresszusokat, kollokviumokat, pedagógiai továbbképzést, stb. rendez (önállóan, vagy más szervekkel együtt) a korszerű matematika legélénkebben fejlődő fejezeteiből és az oktatás különböző területein.

A Társulat felkutatja a matematikai tehetségeket, előmozdítja továbbképzésüket, tanulmányi és emlékversenyeket szervez, pályadíjakat tűz ki és emlékdíjakat ad. A nemzetközi matematikai diákolimpiákon való részvétel a középiskolások legjobbjainak osztályrésze. A Társulat különböző díjai az oktatás és a matematikai kutatások, alkalmazások különböző területein kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkájának elismeréséül szolgálnak.

A Társulat matematikai folyóiratokat és kollokviumi kiadványokat szerkeszt és ad ki, támogatja a szakirodalmi tájékoztatást. A Társulat folyóiratai: ABACUS (a MATEGYE Alapítvánnyal közös), Alkalmazott Matematikai Lapok, Combinatorica, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közös), Matematikai Lapok, Periodica Mathematica Hungarica.

A világ minden jelentősebb matematikai könyvtárában megtalálható, a Társulat által szervezett nemzetközi rendezvények válogatott előadásait tartalmazó (korábban a North Holland Publishing Co.-val közösen, jelenleg a Springer Verlag-gal közösen kiadott), angol nyelvű könyvsorozat, melynek eddig több mint 70 tagja jelent meg.

A Társulat kiépíti és ápolja a tudományos és pedagógiai kapcsolatokat hazai és külföldi hasonló egyesületekkel, intézményekkel. A Bolyai János Matematikai Társulat tagja a Nemzetközi Matematikai Uniónak és az Európai Matematikai Társulatnak, reciprocitási egyezménye van az Amerikai Egyesült Államok Matematikai Társulatával.

A Bolyai Társulat, amelynek jelenleg több, mint 900 tagja van, tevékenységét a következő három szakosztályra tagozódva fejti ki: Alkalmazott Matematika, Oktatási és Tudományos szakosztály. A szakosztályokkal párhuzamosan, az állandóan visszatérő feladatok elvégzésére bizottságok működnek. Az országot behálózva megyei és városi tagozatokban, csoportokban zajlik a társulati élet.