Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

A Bolyai János Matematikai Társulat

A Társulat matematikatanárokat, vállalatoknál, egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozó matematikusokat tömörítő országos szervezet.

A Társulat célja az 1966-ban jóváhagyott (azóta is alapjaiban véve érvényes, 2013-ban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírásai szerint módosított) alapszabály alapján: 

  • a matematikai tudományos kutatások elősegítése,
  • a matematika alkalmazásainak fokozottabb meghonosítása és széles körű elterjesztése,
  • a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldása és a matematika népszerűsítése.

A Bolyai Társulat megvitatja, és társadalmi úton elősegíti matematikai életünk kérdéseinek megoldását és ennek érdekében, szükség esetén javaslatokat dolgoz ki állami szervek részére, illetve ezek felkérésére szakvéleményt ad. E célok és feladatok megvalósítására a Társulat szervezett lehetőséget biztosít matematikai eredmények ismertetésére, népszerűsítésére, a matematika elvi kérdéseinek elemzésére, időszerű tudomány- és oktatáspolitikai kérdések megvitatására. Kongresszusokat, kollokviumokat, pedagógiai továbbképzést, stb. rendez (önállóan, vagy más szervekkel együtt) a korszerű matematika legélénkebben fejlődő fejezeteiből és az oktatás különböző területein.

A Társulat felkutatja a matematikai tehetségeket, előmozdítja továbbképzésüket, tanulmányi és emlékversenyeket szervez, pályadíjakat tűz ki és emlékdíjakat ad. A nemzetközi matematikai diákolimpiákon való részvétel a középiskolások legjobbjainak osztályrésze. A Társulat különböző díjai az oktatás és a matematikai kutatások, alkalmazások különböző területein kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkájának elismeréséül szolgálnak.

A Társulat matematikai folyóiratokat és kollokviumi kiadványokat szerkeszt és ad ki, támogatja a szakirodalmi tájékoztatást. A Társulat folyóiratai: ABACUS (a MATEGYE Alapítvánnyal közös), Alkalmazott Matematikai Lapok, CombinatoricaÉrintő Online Matematikai Lapok (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel közös), Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közös), Matematikai Lapok, Periodica Mathematica Hungarica.

A világ minden jelentősebb matematikai könyvtárában megtalálható, a Társulat által szervezett nemzetközi rendezvények válogatott előadásait tartalmazó (korábban a North Holland Publishing Co.-val közösen, jelenleg a Springer Verlag-gal közösen kiadott), angol nyelvű könyvsorozat, melynek eddig több mint 70 tagja jelent meg.

A Társulat kiépíti és ápolja a tudományos és pedagógiai kapcsolatokat hazai és külföldi hasonló egyesületekkel, intézményekkel. A Bolyai János Matematikai Társulat tagja a Nemzetközi Matematikai Uniónak és az Európai Matematikai Társulatnak, reciprocitási egyezménye van az Amerikai Egyesült Államok Matematikai Társulatával.

A Bolyai Társulat, amelynek jelenleg több, mint 900 tagja van, tevékenységét a következő három szakosztályra tagozódva fejti ki: Alkalmazott Matematika, Oktatási és Tudományos szakosztály. A szakosztályokkal párhuzamosan, az állandóan visszatérő feladatok elvégzésére bizottságok működnek. Az országot behálózva megyei és városi tagozatokban, csoportokban zajlik a társulati élet.