Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-00023
A kedvezményezett neve: Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT)
A szerződött támogatás összege: 782 367 735 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. március 30.

A projekt célja a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, a hátrányos helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) szakok népszerűsítése, a képzésekre jelentkezők számának növelése. Ezen célok illeszkednek az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzésekhez. A BJMT az MTMI szakok népszerűsítésére videófilmeket készített a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának és az itt végzett kutatásoknak az ismertetésére, valamint az MTMI szakon végzettek életpályájának bemutatására, ezekkel és egy mobil alkalmazás fejlesztésével, illetve a hozzá kialakított feladatbank közzétételével szándékozik erősíteni a beiskolázást ezeken a szakokon. A projekt által lefedett területek az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régió járásai, települései, mivel ezek tartoznak az intézmény elsődleges beiskolázási területeihez.

A projekt operatív és szakmai céljai:

 • Bekerülés fokozása: a felsőoktatásba való belépés előtt álló tanulók/fiatalok mobilizálása általános szinten (képzési portfólió bemutatása, mini állásbörzék, nyílt napok szervezése, képzők képzése)
 • Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása: a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét a fejlesztendő járásokból származó tanulók/fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének fokozása (életpálya népszerűsítése, nyári egyetem, e-learning tartalmak, ösztönző rendszerek kialakítása)
 • MTMI szakok jelentkezésének fokozása: a felsőoktatásba való belépés előtt álló tanulók/fiatalok mobilizálása az MTMI szakok esetében (szakmai napok szervezése, nagyköveti rendszer létrehozása, kompetenciamérés, nulladik évfolyam indítása)

  A projekt keretében a BJMT konzorciumi tagként vesz részt, további résztvevők:

 • Debreceni Egyetem (Műszaki Kar, Informatikai Kar, Természettudományi és Technológiai Kar) - a konzorcium vezetője,
 • Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ), konzorciumi tag és
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), konzorciumi tag.

  A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége 782 367 735 Ft, amelyből a BJMT a konzorcium tagjaként 15 999 989 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

  A projektről bővebb tájékoztatás Simon Péter szakmai vezetőtől kérhető. Elérhetősége: +36 1 225 8410; simonp@caesar.elte.hu