Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

EFOP-3.4.4-16-2017-0023

 

A projekt címe: Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-00023

A kedvezményezett neve:  Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT)

A szerződött támogatás összege:  782 367 735 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: eredetileg 2022. március 30. volt, de meghosszabbították 2022. augusztus 31-ig.

 

A projekt célja a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, a hátrányos helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) szakok népszerűsítése, a képzésekre jelentkezők számának növelése. Ezen célok illeszkednek az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzésekhez. A BJMT az MTMI szakok népszerűsítésére videófilmeket készített a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának és az itt végzett kutatásoknak az ismertetésére, valamint az MTMI szakon végzettek életpályájának bemutatására, ezekkel és egy mobil alkalmazás fejlesztésével, illetve a hozzá kialakított feladatbank közzétételével szándékozik erősíteni a beiskolázást ezeken a szakokon. A projekt által lefedett területek az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régió járásai, települései, mivel ezek tartoznak az intézmény elsődleges beiskolázási területeihez.

 

A projekt operatív és szakmai céljai:

  • Bekerülés fokozása: a felsőoktatásba való belépés előtt álló tanulók/fiatalok mobilizálása általános szinten (képzési portfólió bemutatása, mini állásbörzék, nyílt napok szervezése, képzők képzése)
  • Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása: a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét a fejlesztendő járásokból származó tanulók/fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének fokozása (életpálya népszerűsítése, nyári egyetem, e-learning tartalmak, ösztönző rendszerek kialakítása)
  • MTMI szakok jelentkezésének fokozása: a felsőoktatásba való belépés előtt álló tanulók/fiatalok mobilizálása az MTMI szakok esetében (szakmai napok szervezése, nagyköveti rendszer létrehozása, kompetenciamérés, nulladik évfolyam indítása)

 A projekt keretében a BJMT konzorciumi tagként vesz részt, további résztvevők:

  • Debreceni Egyetem (Műszaki Kar, Informatikai Kar, Természettudományi és Technológiai Kar) - a konzorcium vezetője,
  • Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ), konzorciumi tag és
  • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), konzorciumi tag.

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége 782 367 735 Ft, amelyből a BJMT a konzorcium tagjaként 15 999 989 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

A projektről bővebb tájékoztatás Simon Péter szakmai vezetőtől kérhető.

Elérhetősége: +36 1 372 2500 / 8417; simonp@caesar.elte.hu