8. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

8/2017. augusztus

 

 

1. Hírek, események

 

ˇ        57. Rátz László Vándorgyűlés

A 2017. évi Rátz László Vándorgyűlést július 4-7. között Székesfehérváron rendeztük meg. Az eseményről beszámoltak a vendéglátó város honlapján és a Fehérvár TV híradójában is (08:18 perctől).

ˇ        58. Nemzetközi Matematika Diákolimpia eredményei

Az 58. Nemzetközi Matematika Diákolimpiát Brazíliában, Rio de Janeiroban rendezték, 2017. július 12-23. között. A magyar csapat a 22. helyen végzett a résztvevő 111 ország közül. A csapattagok egyéni eredményei:
- Borbényi Márton (kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium) és
- Gáspár Attila (miskolci Földes Ferenc Gimnázium) aranyérmet,
- Williams Kada (szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) ezüstérmet,
- Baran Zsuzsanna (debreceni Fazekas Mihály Gimnázium) bronzérmet nyert.
Gratulálunk az egész csapatnak!
Részletes beszámoló a versenyről az Érintő következő számában olvasható.

ˇ        11. Közép-európai Matematikai Olimpia

Vilniusban, Litvániában rendezik az idei Közép-európai Matematikai Olimpiát (MEMO) augusztus 21-27. között.
A magyar csapat tagjai:
- Bukva Balázs (Budapesti Fazekas M. Gimn.)
- Imolay András (Budapesti Fazekas M. Gimn.)
- Janzer Orsolya Lili (Budapesti Fazekas M. Gimn.)
- Molnár-Sáska Zoltán (Budapesti Fazekas M. Gimn.)
- Simon Dániel (kecskeméti Bányai Júlia Gimn.)
- Zsigri Bálint (budapesti Szent István Gimn.)
Csapatvezetők: Lenger Dániel és Szoldatics József

ˇ        Elektronikus folyóiratunk, az Érintő 2017. júniusi száma már elérhető.

 

2. Díjak

ˇ        Az Ericcson-díj 2017. évi díjátadó ünnepségét május 30-án tartották a Magyar Tudományos Akadémia
Felolvasótermében.

               Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéért díjat'' 2017. évi díját matematikából:

Koncz Levente, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, az iskola igazgatóhelyettese, mestertanár

Koncz Levente 1996-tól az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, 2014-től az iskola igazgató-helyettese, 2016-tól mestertanár. Már középiskolás korában, Árpádos diákként megismerte a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokat, így természetes, hogy a tanári munkájában eredményesen használja. Többek között ennek is köszönhető, hogy tanítványai rendszeres megoldói a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok és az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című újságban kitűzött levelező matematikai versenyek feladatainak. Több alkalommal jelentek meg cikkei a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban. Rendsze-res előadója a Rátz László Vándorgyűlésnek. Tanítványai számára megmutatja a matemati-ka szépségét, hasznosságát. Diákjai minden évben nagy számban vesznek részt a legjelentő-sebb országos középiskolai és általános iskolai versenyek döntőiben, ahol eredményesen szerepelnek. Tanítványai versenyeken elért eredményei közül kiemelkedik a Középeurópai Matematikai Olimpián elért 3. díj, az Arany Dániel Matematikaversenyen elért 3. díj, a Kalmár László Matematikaversenyen elért 4. hely és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen elért 3. hely. Ezeken kívül tanítványai számos alkalommal szerepeltek eredményesen a kü-lönböző országos versenyek döntőiben. Szakmai munkája szerteágazó. Nagyon alapos tudá-sát, precizitását megtapasztalhatjuk előadásai során, publikációiban, lektori munkáiban és a Rátz László Vándorgyűlés tanárversenyein. Eddigi eredményes tehetséggondozó munkáját 2002-ben és 2014-ben Graphisoft-díjjal ismerték el. Koncz Levente szakmai munkájának, matematikát népszerűsítő tevékenységének méltó elismerése az Ericsson díj.

        Staubingerné Kemler Anikó, a szekszárdi Garay János Gimnázium tanára kapta.

Straubingerné Kemler Anikó a diploma megszerzése után a paksi Energetikai Szakképzési Intézetben helyezkedett el. 2001. szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán kapott tanársegédi állást, majd 2008 óta matematikát és fizikát tanít a szekszárdi Garay János Gimnáziumban. A pécsi egyetemen a tanítás mellett bekapcsolódott a kutatómunkába is. Elsősorban az átlagtól eltérő gyerekek fejlesztési lehetőségeivel foglalkozott, és ezekkel kapcsolatban végzett kutatásokat. Kutatási eredményeit, tapasztalatait cikkekben jelentette meg, előadásokon, konferenciákon tartott előadásokban ismertette. Több cikke jelent meg a diszkalkuliával kapcsolatban. A szekszárdi Garay János gimnáziumban a kezdetektől fogva aktívan részt vesz a diákok korrepetálásában és tehetséggondozásában. Tanítványai rendszeresen dolgoznak a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematikai pontversenyeiben, ahol eredményesen szerepelnek. Többször volt diákjaival a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok legjobb megoldói részére szervezett ankéton. Nagyon sok diákja indul az országos, megyei versenyeken, többek között az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Arany Dániel, a Zrínyi Ilona és Kenguru versenyeken. Több alkalommal szervezett matematikai táborokat, ahol előadásaival színesítette a progra-mokat. A kutatók éjszakája programsorozat kereteiben rendszeres a tudománynépszerűsítő tevékenysége iskolájában. A tanárnő sokrétű, sokirányú matematikát népszerűsítő tevékenysége alapján megérdemelten nyerte el az Ericsson díjat.


Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2017. évi díját matematikából:

        Pálovicsné Tusnády Katalin, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára és
Pálovicsné Tusnády Katalin 1989-től folyamatosan a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, 2014-től a matematika-informatika munkaközösség vezetője, 2015-től mester-tanár. Az iskolában folyó tehetséggondozásba már az első években bekapcsolódott. Éveken keresztül tartott városi és megyei matematika szakkört általános és középiskolás diákoknak. Diákjait iskolai szakkörök keretén belül rendszeresen készíti fel versenyekre. Ennek kö-szönhetően szerepelnek eredményesen tanítványai a különböző megyei és országos versenyeken. A középiskolás matematikai versenyek közül az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és az Arany Dániel Matematikaversenyen több alkalommal végeztek tanulói az első három hely valamelyikén. Tanítványai rendszeresen érnek el jó helyezéseket a legjelentősebb általános iskolás korú tanulóknak rendezett versenyeken is, többek között a Varga Tamás, a Kalmár László, Zrínyi Ilona, Gordiusz és Kenguru versenyeken. Az országos versenyek mellett tanulói nagy számban szerepelnek a megyei versenyek díjazottjai között. Nagyon sok tanítványa vesz részt az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek újság ma-tematikai pontversenyében. Tanulói itteni eredményes szereplését bizonyítja, hogy több al-kalommal lett az Abacus újság matematikai pontversenyének legeredményesebb felkészítő tanára. Többször tartott előadást a Rátz László Vándorgyűlésen. 2004 és 2009 között me-gyei szaktanácsadóként szervezte a középiskolai megyei matematikaversenyt. Egyik társ-szerzője az Apáczai Kiadó 9-12. évfolyamos matematika tankönyveinek. Eredményes tehetséggondozó munkájának elismerése a 2014-ben kapott Graphisoft-díj. A tanárnő kiváló tehetséggondozó munkájának méltó elismerése az Ericsson díj.
        Simonné Krum Eszter, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára kapta.
Simonné Krum Eszter 1994-től a paksi Móra Ferenc Általános Iskola, 1996-tól a Vak Bottyán Gimnázium, majd 2003-tól a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ta-nára. Kiváló szakmai felkészültsége, jó pedagógiai érzéke, empátiája segíti a tehetséges ta-nulókkal való eredményes foglakozásokban. 2004-től minden évben volt országos versenyen vagy versenyeken első tíz helyezett tanulója. Tanítványai rendszeresen ott vannak az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Arany Dániel Matematikaverseny, Szőkefalvi Nagy Gyula, Varga Tamás, Gordiusz, Zrínyi Ilona matematikaversenyek döntőiben. Több alkalommal végeztek tanulói díjazott helyeken a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen. Egyik legeredményesebb tanulója az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-nyen 4. helyezést ért el, a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 2. díjat kapott. Sok országos eredmény mellett tanítványai igen nagy számban sikeresek a regionális és megyei versenyeken. Nagy szerepe van abban, hogy iskolájának tanulói évek óta a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematikai versenyeinek egyik legeredményesebb megoldói. Rendszeres résztvevője a Rátz László Vándorgyűlésnek. A ZALAMAT Alapítvány nyári táboraiban rendszeresen tart foglalkozásokat. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny Tolna megyei szervezője. Eddigi eredményes munkáját 2009-ben Graphisoft, 2014-ben Pólya György díjjal ismerték el. Szerteágazó, eredményes tehetséggondozó munkája alapján méltó az Ericsson díjra.

A díjazottakról készült riportfilmek itt nézhetőek meg:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Sf-c_yuerDvKZzNT4Bl_zQeFF6dFr90 


ˇ        A Beke Manó Emlékdíjak a Székesfehérváron rendezett 57. Rátz László Vándorgyűlésen ünnepélyes
keretek között kerültek átadásra.

A Bizottság 2017-ben az díj I. fokozatában részesítette:

                Dr. Katz Sándor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára
A szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet 1973-ban. Azóta a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanára. Első publikációi a függvények tanításának módszertanával foglalkoztak. Ebből a témából írta doktori disszertációját 1985-ben, és ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a Tankönyvkiadónál 1988-ban megjelent első könyve is.
Jelentős eredményeket ért el a tehetséggondozásban, több mint 70 tanítványa lett díjazott országos - és nemzetközi versenyeken. A tehetséggondozás és a matematika módszertan kérdéseiről 100-nál több előadást tartott országos szakmai rendezvényeken. Az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola alapító tanára, 2014-től a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense.
Hat szakkönyve és feladatgyűjteménye, illetve 27 szakmai cikke jelent meg. Szakirodalmi CD-t készített, amely több ezer szakkönyv és cikk adatait és 200 olvasható cikket tartalmaz. Legutóbb 2016-ban jelent meg Játékos matematika című könyve. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a hátrányos helyzetű tanulók tehetségfejlesztéséhez tantervet és feladatgyűjteményt állított össze. Részt vett a kerettanterv kidolgozásban.
1988-tól 2012-ig Tolna megyei matematika szaktanácsadó, 1995-től 2015-ig a magyarországi evangélikus iskolák matematika szaktanácsadója. 2000-től az Arany János Tehetséggondozó Program matematika tantárgyfelelőse.
Több mint 30 éve szervezi a megyei és regionális versenyeket, szakköröket, ill. 16 éve az AJTP matematika versenyét. Iskolájában először a 4 évfolyamos, majd a 6 osztályos emelt szintű (heti 5 órás) helyi tantervet, és ezekhez szakmai anyagokat dolgozott ki. Károlyi Károly általános iskolai szaktanácsadóval együtt a megye és a régió tanulói és tanárai számára mintaértékű tehetséggondozó rendszert alakítottak ki versenyekkel, szakmai programokkal, és ezek működtetéséhez alapítványt hoztak létre. Iskolájában is a matematika tehetséggondozás segítésére létrehozott alapítványt vezeti. Az elmúlt tíz évben több mint 20 millió forintot sikerült különböző szponzoroktól bevonnia a helyi és regionális matematika tehetségfejlesztés támogatásába. Meghatározó szerepe van abban, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematikából az ország egyik legeredményesebb, leginnovatívabb iskolája. 2011-ben megszervezte a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt.
2005-től a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának alelnöke, az elmúlt tanévben tagja volt a MTA matematika közoktatási munkabizottságának. Aktívan részt vesz a matematikatanítás és tehetséggondozás eredményességének növelését célul tűző tevékenységekben. Fontosabb elismerései: Beke Manó Díj II. fokozat, Ericsson-díj, Graphisof Díj, Rácz Tanár Úr Életműdíj.
Katz Sándor hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj I. fokozatában részesül.


  A Bizottság 2017-ben az díj II. fokozatában részesítette:

            Árvainé Libor Ildikó, a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítója, szakvezető tanára
Árvainé Libor Ildikó a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézményének szakvezető tanítója, szakvezető tanára.
Általános iskolai tanítói diplomáját Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szerezte 1989-ben. Főiskolai tanulmányai során két területre fordított kiemelt figyelmet: a matematikatanításra és a gyermek- és ifjúságvédelemre. 1991. augusztusától a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában kisfelmenő rendszerben 3. és 4. osztályban tanít. Vállalta a nem szakrendszerű oktatás keretében az 5. és 6. osztályban is a matematika tanítását, azért hogy személyesen megtapasztalhassa, mi okoz nehézséget a tanulóknak az alsó és felső tagozat közötti átmenetben. 2001-től szakvezető tanítóként és tanárként dolgozik az intézményben. Hittel vallja, hogy szakvezetőként személyes példaadással lehet és kell hitelesen segíteni a hallgatók pedagógussá válását.
Kezdettől fogva nagy gondot fordít az önképzésre, folyamatosan törekszik a legújabb szakmai, módszertani ismeretek megszerzésére. 2008-2010. között elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a pedagógiai értékelés és mérés szakot. Az így megszerzett ismereteit több szinten is hasznosítja, hiszen az iskolájában a diagnosztikus mérések és a kompetenciamérések eredményeinek elemzése az ő feladata, illetve a pedagógiai értékelési szakértő hallgatók is nála töltik gyakorlatukat. Az SZTE Neveléstudományi Intézet felkérésére a matematika diagnosztikus teszt online feladatait lektorálta 2011-2015-ig.
2001-től kezdődően a MOZAIK Kiadó felkérésére környezetismeret és matematika tankönyvcsalád kidolgozásában vett részt, amelyhez módszertani segítségként Kézikönyvet írt és egy applikációs eszközöket tartalmazó doboz kidolgozásában is részt vett. Ezen feladatok kapcsán az elmúlt évtizedben nagyon sok iskolába jutott el, ahol módszertani előadások keretében adhatta át mások számára is hasznosítható saját tapasztalatait.
Az elmúlt 15 évben a fővárosban és az ország legkülönbözőbb részein számtalan előadást tartott az alsó tagozatos matematikatanítás különböző területeiről és lehetőségeiről, a változatos munkaformáktól a mozaBook használatán, a tevékenykedtetésen alapuló matematikai fogalomalkotáson át a kompetenciák fejlesztéséig.
Árvainé Líbor Ildikó hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Bere Lászlóné, a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumának matematika tanára
Bere Lászlóné A Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumának matematika tanára, aki feladatokat vállaló, jól teljesítő és elhivatott pedagógus. Kedves, közvetlen, segítőkész személyiség, aki törődik munkatársaival és tanítványaival is. Szabadidejét is szívesen áldozza tanítványaira, egy-egy versenyre való felkészülés (szombati napon is), vagy éppen felzárkóztatás érdekében.
Tehetséges, matematika iránt érdeklődő tanulókkal szakköri és egyéni felkészítéseken foglalkozik, igen eredményesen. A Pest Megyei Matematikaversenyen tanulói évek óta az első három helyezett között végeznek. 2007-2011 között a szárnyi alá vett hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal, szülői motivációk hiányának ellenére is, kitűnő eredményeket ért el. A tavalyi tanévben két tehetséges diákot kapott a 11-es emelt matematika csoportjába. Sikeres felkészítésének eredményeként mindkét fiú részt vett az OKTV döntőjében is, kiemelkedő eredménnyel. Tizenkettedikesként is ott voltak a döntőben.
Nyaranta folyamatosan részt vesz a Rátz László Vándorgyűlésen, az itt megismerteket kollégáinak továbbadja, munkájába beépíti. Folyamatos megújulásra képes, 2009-2010 óta gyarapítja iskolája kompetenciaalapon oktató matematikatanárainak sorát. A mentorképzésen megszerzett ismereteit más iskolák tanárainak is át tudja adni. Munkaközössége aktív tagjaként segíti a beiskolázást a nyolcadikosok matematika-felkészítésével.
A 2015-ös kétszintű érettségi indulása óta javít és vizsgáztat emelt szinten matematikából és mindezt vissza is forgatja az emelt szintű felkészítéseibe, igen nagy sikerrel.
2014 nyarán matematikából szaktanácsadói képzést végzett, amelyen keresztül újabb lehetőséget kapott a fiatalabb kollégák segítésére, a szakmai-módszertani tapasztalatok továbbadására.
Kiemelkedő szakmai tudását bizonyítja az is, hogy éveken át tanított matematikát a Gábor Dénes Főiskola ceglédi kihelyezett tagozatán.
Életét hivatásának és iskolájának szentelő, pluszfeladatokat is szívesen vállaló, oktató- és nevelő munkáját kimagasló színvonalon végző pedagógus.
Bere Lászóné hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Fenyvesi Mária, a budapesti Kastélydombi Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára
Fenyvesi Mária 25 éve a Kastélydombi Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára. Munkáját minden nap kihívásnak tekinti, alkotó-nevelő munkáját elhivatottsággal végzi. Elkötelezett továbbadója a természettudományos gondolkodásnak, annak az elme pallérozására gyakorolt hatását elsőrendűnek tekinti. A pedagógiai programban megfogalmazott céloknak kiválóan megfelel, innovatív, mindig előre mutató indítványai vannak. A tantárgyát tekintve vallja: erős, biztos alapismeret, szorgalmas, precíz munka szükséges ahhoz, hogy a matematikai, természettudományos kompetencia kialakuljon. A tanítás tartalmában mindig ügyel arra, hogy az ismeretek készséggé válhassanak, óráira jellemző a sokoldalú, kreatív feladatokra épülő, feszes, de jó hangulatú munka. Nyitott személyiség, a gyerekek tisztelik a matematika és kémia tantárgyhoz való viszonyát.
Szakmájának magas szintű művelésével, lelkesedésével és nagy gyermekszeretetével, mind a szülők, mind a kollégái körében egyaránt elismerést vívott ki. Elterjedt nézet szerint, kivételesen szerencsésnek érezheti magát, akinek gyermeke Marika néni "szárnyai alá kerül" az iskola felső tagozatán. Tehetségüket kibontakoztatva hozzászoktatja őket a versenyzéshez, a precíz, kitartó munkához. Lelkesedése átragad a gyerekekre, ami nélkülözhetetlen az áldozathozatalhoz, amivel a fárasztó felkészülés jár, ami nélkül viszont nincs eredményes versenyzés. A versenyeken résztvevő gyerekek óriási előnye a tudáson túl az a versenyrutin, amire szert tesznek.
Hosszú évekre visszamenőleg, figyelembe véve tanítványai országos, megyei, területi vagy budapesti helyezéseit, nem lehet kétséges, hogy erőn felül teljesít, és rendkívüli szakértelemmel áll a versenyzői mellett, hogy a bennük rejlő tehetséget felszínre hozhassa.
10 éve már szakmai sikerei csúcsán van. A Tanárnő mindig lépést tart a szakmai újdonságokkal, rendszeresen jár mind matematikai, mind kémiai továbbképzésekre, és a hallottakat, látottakat - legyen az új tanítási módszer, feladat - igyekszik a tanításba beépíteni. Innovatív tanár, aki nem csak új utakat keres, hanem rendkívül széleskörű, óriási feladatgyűjteményt alakított, alakít ki hosszú szakmai életútja során, amely segíti a differenciált oktatásban is.
Az iskolában, szakkörön, tudományos táborban, otthonában is a matematika tanítás népszerűsítését végzi. Külön feladatok alapján tesztel kollégákat, diákokat. Kísérletező elme, jól motiválja tehetséggondozó csapatát.
Fenyvesi Mária hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Jakucs Erika, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola tanára, vezetőtanára
Jakucs Erika pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte. Felsőfokú tanulmányait munka mellett végezte, 1989-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, 1992-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd 1996-ban az ELTE Természettudományi Karán kapott tanári diplomát. Hét évig dolgozott napközis nevelőként, majd ezután az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán tanított. 2002-től a Dob utcai Kéttannyelvű Általános Iskolában és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskolában is óraadó volt. 2004-től a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola tanára, 2008-tól pedig a mai napig az iskola vezetőtanára. Szakmai fejlődése érdekében jelenleg végzi az egri Eszterházy Károly Egyetem gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgát adó képzését.
Jakucs Erika a kísérletező, felfedeztető matematikatanítás lelkes híve. Óráin sokszor épít a tanulók önálló munkájára. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanulják, hanem értsék és szeressék is a matematikát. A tanulók érdeklődésének felkeltése érdekében különböző változatos eszközöket, módszereket használ. Tervezett fóliasorozatot, készített szemléltető eszközöket, a tanítási folyamatba beépíti a számítógépet is.
Tehetséggondozó munkája sokrétű: vezet fővárosi szakkört, tart évközi tehetséggondozó tábort, nyári matematika tábort, csoportvezető a MaMuT-ban, részt vesz a Kalmár László Matematikaverseny feladatíró teamjében. A Bolyai Csapatverseny területi fordulójának szervezője.
Jakucs Erika pedagógusi, tanári tevékenysége sokoldalú. A tanulókkal való foglalkozáson kívül fontosnak tartja a pedagógusok képzését, továbbképzését, illetve a szakma megújulását is. Rendszeresen tartott különböző iskolákban módszertani továbbképzéseket, ehhez kapcsolódva gyakran tartott bemutatóórákat. A Fazekasban tartott órái közül többet videóra vett a Sulinova. Többször tartott előadást a Varga Tamás Módszertani napokon és a Tanárklubban. Jelenleg részt vesz az MTA módszertani kutatási projektjében.
Munkájának elismeréseképpen 2012-ben a Graphisoft Alapítvány A Magyar Matematika Oktatásért Díj -át, 2013-ban kiváló tehetséggondozó kategóriában Bonis Bona díjat kapott.
Jakucs Erika hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Stallenberger Józsefné, a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítónője
Stallenberger Józsefné a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítónője több évtizede kiemelkedő szakmai munkát végez iskolájában és a régióban.
A friss érettségivel rendelkező Katalin a nagymányoki diákotthonban kezdte meg pá1yafutását képesítés nélküli nevelőként. Jelentkezett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára, melyet a munka mellett párhuzamosan végzett el. A diákotthon megszűnésével az általános iskolában folytatja munkáját. A kezdetektől fogva matematikát oktatott alsó tagozaton. Feladatait 34 év óta elhivatottan és lelkiismeretesen végzi, abban a meggyőződésben, hogy a gyermeki1ogika és kreativitás fejlesztésének kulcsfontosságú területe a matematika.
Stallenberger Józsefné kezdeményezésére iskolájában bevezették l -6. évfolyamokon a matematika tehetséggondozó szakkört, melynek keretén belül verseny előkészítés folyik. Nemcsak az alsó tagozatos diákokkal, hanem az egész iskola matematikából tehetséges tanítványaival foglalkozik. Szakkörein versenyfelkészítőin való részvétel élmény a tanulók számára.
Tehetséges diákjainak jelentős része a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban tanul tovább, ezért Stallenberger Józsefnét a gimnázium 2013-bat Lehr András díjban részesítette.
Mivel évfolyamonként a heti 1 óra szakkör kevésnek bizonyult a tényleges felkészítéshez a kolléganő szabadideje terhére, délutánonként további alkalmakat kerített a gyerekekkel való fog1alkozásra. 2006-ban az ELTE Tanító- és óvóképző Karán pedagógus szakvizsgával bővített tanító, fejlesztési (differenciáló) szakot végzett, majd 2007-ben a ,,Sindelar - Zsoldos'' programmal ismerkedett meg a hatékonyabb képesség fejlesztés érdekében.
Növendékei sok szép sikerrel büszkélkedhetnek. Nem véletlen hogy ebben a kisvárosi iskolában a tanulók több eredményét értek el, mint sok helyen egy egész megyében.
Munkáját megbízhatóság, pontosság és alaposság jellemzi. Munkatársaival szemben mindig nyitott és segítőkész. Szaktanácsadóként és szakértőként kérés nélkül is segít a kollégáknak az őket érintő pedagógus minősítések és tanfelügyeletek lehető legjobb előkészítésében. Tevékenysége messze túlmutat iskolája keretein. Részt vesz versenyek szervezésében, szakmai előadások tartásban. Tapasztalatait, módszereit szívesen továbbadja érdeklődő az kollégáknak. Több publikációja is ezt a célt szolgálja. Igazi példamutató személyiség.
Stallenberger Józsefné hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Szomódi Zsuzsanna, a budapesti Szabó Magda Angol-Magyar Két-tannyelvű Általános Iskola tanítója
Szomódi Zsuzsanna a Bem József Óvóképzőben szerzett kitűnő érettségi után a Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait. Nem volt kérdés számára, hogy a diploma megszerzése után 1988-tól, mint tanítónő kezdje meg élete új szakaszát. Az Áldás Utcai Általános Iskolába került, ahol nagyon jó kapcsolatot alakított ki a diákjaival és a kollégákkal. Az első osztálya matematika tagozatos volt. A matematika iráni szeretete átragadt a tanítványaira is, akik szép sikereket értek el az alsós országos matematika versenyeken. Az alsó tagozat munkaközösség-vezetője lett. Kiváló oktató és nevelőmunkájára, kiemelkedő emberi tulajdonságaira felfigyelt az ELTE Tanítóképző Matematika Tanszéke is, ahonnan számtalan tanítójelölt főiskolás járt hozzá tanulni/tanítani. Vezetőtanítói tevékenységét elismerés kísérte.
Fontosnak tartja az önképzést, továbbképzésekre jár, műhelyeket látogat.
A matematikát úgy tanítja, hogy feltétlen megszerettesse a gyerekekkel. Szeretné, hogy a diákok azt "higgyék", hogy ez egy jó játék. Sokat játsszanak, tevékenykednek, felfedeznek az órákon, rengeteg vizuális élmény éri őket. Közös munkájukra jellemző Varga Tamás filozófiája: Cselekvésből, tevékenységből kiinduló gondolkodásra nevelés.
2.-4. osztályban már verseny-előkészítő foglalkozásokat is tart az érdeklődőknek, ahol nagyon sok érdekes, gondolkodtató feladatot oldanak meg. Szomódi Zsuzsanna határozottan élvezi, ahogy a kis okos diákok eljutnak sajátos gondolkodásukkal a felismerésig, a megoldás élményéig. Több versenyen értek el már kerületi, területi, budapesti és országos sikereket is.
Külön dicséretes, hogy osztályaival színházba jár, sportol a gyerekekkel együtt, több napos tavaszi, nyári osztálykirándulásokat szervez, melyek előkészítése és kivitelezése mintaszerűen gyerekbarát.
A Tanítónő nem csak a tehetséggondozás hanem a felzárkóztatás területén is kimagasló munkát végez. Sok szülő keresi meg iskoláját azzal a szándékkal, hogy gyermeke Szomódi Zsuzsanna tanítónő osztályába kerüljön.
Így vallott a munkájáról egy alkalommal: "Azért szép ez a hivatás, mert nincs két egyforma nap, hét, év. Nem lehet ugyanazt, ugyanúgy tanítani, hiszen minden gyerekcsoport más és más. De lehet minden nap lelkesíteni a kicsiket, s megszerettetni velük valamit."
Szomódi Zsuzsanna hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.
            Tóthné Berzsán Gabriella, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanára
Tóthné Berzsán Gabriella jelenlegi munkahelyén, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatán érettségizett, majd tanulmányait a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán folytatta.
1996-tól 2007-ig a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola tanáraként dolgozott, majd 2007-től a Kaposvári Táncsics Mihály gimnázium tanára lett, ahol 2013-tól igazgatóhelyettesként dolgozik.
Munkáját kezdettől fogva lelkiismeretesen végezte, szakmai felkészültségét az igényesség jellemzi. Részt vett a "Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai(helyi) matematikai tehetséggondozásra" tanfolyamon, rendszeresen hospitált az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola foglalkozásain, s élénk szakmai közéletet élve önmaga is képezte saját magát.
2006-tól tagként, elnökként lát el feladatokat az emelt szintű érettségin. Bekapcsolódott a ZALAMAT Alapítvány által szervezett nyári matematikai táborok munkájába is, s előadott Rév-Komáromban a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón is. Gyakori résztvevője a Rátz László Vándorgyűlésnek.
2015-től pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő.
Szívesen segít kollégáinak mindenben, szakmai felkészültségének köszönhetően ezt egyre többen és egyre gyakrabban igénybe is veszik.
Az iskolában folyó Arany János Tehetséggondozó Program programfelelőseként fokozott szociális érzékenységet tanúsítva egyengette tanítványai matematikai előre menetelét, de ugyanilyen igényességgel tanít az emelt szintű matematikai csoportokban is. Tág teret biztosít a diákok versenyeztetésének. Munkájának sikerességét jól bizonyítják tanítványai országos és nemzetközi versenyeredményei.
Munkája elismeréseként 2014-ben Graphisoft-Díjat, ugyanezen esztendőben Polgármesteri Dicséretet, 2016-ban Miniszteri Dicséretet kapott.
Nem csak a kollégái előtt van nyitva mindig irodájának ajtaja, de tanítványai is gyakran fordulnak meg ott. Aktívan dolgozik a Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai Tehetségeiért Alapítvány kurátoraként is.
Tóthné Berzsán Gabriella hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesül.

 

3. Tagság

 
ˇ        Taglétszám

Aktuális taglétszám: 1244 fő.

 

4. Közoktatás

 
ˇ        A számfogalom fejlődéséről tart érdekes előadást Dr. Szalay István az alábbi videóban:
https://www.youtube.com/watch?v=qgGqK-64QR8

 

5.  Konferenciák

 

ˇ        XXXII. Magyar Operációkutatás Konferenciát Cegléden, 2017. június 14-16. között rendeztük, a beküldött előadások anyagai a konferencia honlapján elérhetőek.

        

6. Tudomány

 

ˇ        Elhunyt Marjam Mirzakani, az első női Fields-érmes - az MTA honlapján található cikk itt olvasható.

ˇ        Hét magyar előadó lesz a jövő évi Matematikai Világkongresszuson - a Rényi Intézet honlapján található cikk itt olvasható.

 

7.      Emlékőrzés

 

ˇ        Bónis Károly

Bónis Károly (1837-1919)
180 éve született Bónis Károly mérnök és a mennyiségtan tanára. Császár Károllyal vitatkozva nagy szerepe volt a magyar matematikai szakkifejezések kidolgozásában, bejáratásában.

További információ:
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=bonis

ˇ        Borbély Samu

Borbély Samu (1907.04.23-1984.08.14)
Száztíz éve született Borbély Samu, az alkalmazott matematika kiváló professzora. Egy 1944-ből származó írását csatoljuk. Mivel megtagadta a műszaki együttműködést a német megszállókkal, 1944 májusában elhurcolták; decemberben sikerült megszöknie.

További információ:
http://math.bme.hu/~hujter/1944.jpg
http://math.bme.hu/~hujter/1944a.pdf
http://math.bme.hu/~hujter/1944b.pdf
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=borbely

 

8.  Egyéb

ˇ        Kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést!