4. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

4/2016. szeptember

 

 

1. Hírek, események

 

ˇ        A Matematikatanárok 56. Rátz László Vándorgyűlését 2016. július 5-8. között a III. Béla Gimnáziummal közösen Baján rendeztük. A program és az elhangzott előadások anyagai megtekinthetők a vándorgyűlés honlapján.

ˇ        Az 57. Nemzetközi Matematikai Diákolmipiát 2016. július 6-16. között Hong-Kongban rendezték. A magyar csapat 109 ország között a 14. helyen végzett, az Európai Unió országai közül pedig csak Nagy-Britannia előzte meg. Gáspár Attila (Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium) aranyérme mellett három ezüst és két bronzérmet szereztek a magyar fiatalok. Pelikán József csapatvezető részletes beszámolója itt olvasható. Gratulálunk a csapatnak!

ˇ        ICMI Választmányi Ülés - 2016.07.24. Hamburg

A Bolyai János Matematikai Társulat tagja a Nemzetközi Matematikai Uniónak (IMU), melynek egyik bizottsága az International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). Az ICMI Választmányi ülésén, melyet 2016. július 24-én Hamburgban rendeztek, illetve az azt követő, matematikatanítással foglalkozó konferencián (13th International Congress on Mathematical Education) a Társulatot Juhász Péter (MTA Rényi Intézet) képviselte.

ˇ        EMS Konferencia - 2016.07.18-22. Berlin

Társulatunk tagja a Európai Matematikai Társulatnak (EMS), melynek négyévente megrendezésre kerülő, immár 7. Kongresszusát július 18. és 22. között rendezték Berlinben (7th European Congress of Mathematics). Társulatunkat Katona Gyula és Pintz János akadémikusok képviselték a Választmányban (Council). Pete Gábor (MTA Rényi Intézet, BME) meghívott előadó volt a rendezvényen.

ˇ        A Közép-európai Matematikai Olimpiát idén augusztus 22-28. között az ausztriai Vöcklabruckban rendezték. A magyar csapat az 5. helyen végzett. Szoldatics József csapatvezető beszámolója az eredményekről itt olvashtó. Gratulálunk a csapatnak!

 

2. Díjak

 

ˇ        A Baján rendezett 56. Rátz László Vándorgyűlésen ünnepélyes keretek között átadásra kerültek a Beke Manó Emlékdíjak. A Bizottság 2016-ban az díj második fokozatában részesítette:

Dr. Ökördi Péterné, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára,
Dr. Ökördi Péterné (szül: Kulcsár Katalin) 1973-ban szerezte diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán. Szakmai életpályája teljes egészben a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumhoz köti. Itt érettségizett, itt volt pályakezdő és itt vált érett tanárrá. Kiválóan felkészült pedagógus. Kiemelkedő szerepe volt az 1993-tól megújuló és hatosztályossá váló speciális matematika tantervű osztály kialakításában, működtetésében.
Szinte minden évben jutottak be tanítványai a Varga Tamás Matematikaverseny, az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjébe, és ugyanígy nagy számban és eredményesen vettek részt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a KÖMAL feladatmegoldó versenyeken is. Emellett diákjai szép teljesítményt nyújtottak az érettségin és felvételi vizsgákon egyaránt.
Nemcsak saját tanítványai körében volt fontos számára a tehetséggondozás, a versenyek. Kezdetétől fogva tagja a Matematika Határok Nélkül verseny magyar szervező bizottságának.
Egész pályafutását a pedagógiai alázat, a gyerekekért és a tanárokért való tenni akarás, a szakmai igényesség jellemezte és jellemzi a mai napig. Generációk kerültek ki a Berzsenyi falai közül, akiknek életre szóló útmutatást adott emberségből, emberi tartásból, tudásból. Munkájának elismeréseként 2004-ben Graphisoft-díjat, 2008-ban Aranykatedra Emlékplakettet kapott.
Dr. Ökördi Péterné elhivatottsága, kiemelkedő pedagógiai, szakmai munkája, kimagasló tehetséggondozó tevékenysége és eredményessége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Schultz János, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára
Schultz János diplomáját 1994-ben szerezte a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Ugyanebben az évben pályakezdőként került a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba, ahol magas szintű tudását azóta is kamatoztatja a speciális matematika tagozat munkájában és a különböző korosztályoknak tartott verseny előkészítő szakkörökön. 2007 óta rendszeres előadója, az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolának.
Tehetségfelismerő és tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően tanítványai közül többen a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia és a Közép-Európai Matematikai Diákolimpia magyar csapatának tagjai voltak. Tanítványai közül sokan kiemelkedően szerepeltek a Varga Tamás Matematikaversenyen, az Arany Dániel Matematikaversenyen, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és más országos illetve nemzetközi tanulmányi versenyeken. Tanítványai a Középiskolai Matematikai Lapok feladatmegoldó versenyében több feladattípusban is rendszeresen az élen állnak.
A matematika oktatásával kapcsolatos tevékenysége még ennél is szélesebb körű. Társszerzője a Maxim Kiadó gondozásában megjelent "Út a tudáshoz" tankönyvcsalád magas színvonalú matematika tankönyveinek, több magas színvonalú matematikai versenyfelkészítő és tehetséggondozó feladatgyűjteménye is ismert. Schultz János tanár úr két éve tagja a matematikai OKTV II. kategória versenybizottságának.
1999-ben és 2008-ban Graphisoft-díjat kapott, 2007-ben Ericsson-díjban részesült, 2015-ben pedig Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal jutalmazták munkáját.
Schultz János Folyamatosan kiemelkedő pedagógiai, szakmai munkája és kimagasló tehetséggondozó tevékenysége, illetve annak eredményessége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Udvarhelyiné Béres Irma, a szegedi Gutenberg János Általános Iskola tanára
Udvarhelyiné Béres Irma a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán végzett. A főiskola elvégzése után Szegeden először a Zalka Máté Általános Iskolában, 1985-től a Makkosházi Általános Iskolában dolgozott, ahol az iskolavezetés felkérte az emelt óraszámú matematikaoktatás, a matematika tagozat megszervezésére, szakmai kidolgozására. 1990-től a szegedi Gutenberg János Általános Iskolában a matematika tagozat vezetőjeként folytatta munkáját. Az intézményben az ő vezetésével dolgozták ki a matematika tagozat speciális tantervét, tanmenetét, melynek hatására hamarosan tanítványai egyre jobban teljesítettek, a városi, megyei és országos versenyeken is.
A tehetséggondozás elkötelezett pedagógusává vált. Tanítványai évek óta eredményesen szerepelnek 13 különböző matematika versenyen. Tanulóinak tehetséggondozását már alsó tagozatban elindítja, és ezt folytatja a felső tagozat matematika szakköri foglakozásain, ahol a diákok lelkesen készülnek a kolléganő irányításával különböző matematika versenyekre, megmérettetésekre.
Iskolán kívüli tevékenységeivel is a matematika megszerettetésén fáradozik. A Bonifert-versenyre való felkészítés mellett a kezdetektől bekapcsolódott a szervezésbe, és a beküldött feladatok javításába. Csongrád Megyei Matematika és Fizika Tanárok Alkotó Műhelyének tagjaként 1991-től 1999-ig részt vett a szervezet által nyáron megrendezett 7 napos Nemzetközi Matematika Fizika tábor munkájában. 2000-től az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület munkájában a tehetségek kibontakoztatásáért végez fáradhatatlan munkát.
1988-ban a Makkosházi Általános Iskola kiváló pedagógusa kitüntetést, 2010-ben Bolyai Matematika Csapatverseny Csongrád megyei tanári fődíját kapta meg.
Udvarhelyiné Béres Irma példás, igényes munkavégzése a matematika tanítása iránti elkötelezettsége, a tehetséggondozásban elért kiváló eredményei alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Fábián Istvánné, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára
Fábián Istvánné 1982-ben végzett a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Pályakezdő pedagógusként a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol megszakítás nélkül immár 34 éve dolgozik a szülők és gyermekek legnagyobb örömére.
Magas színvonalú pedagógusi munkájából is kiemelkedik a matematika tanítása.
A gyermeki érdeklődést felkeltve, egyénre szabott haladási tempóval, ügyes munkaszerzéssel és végtelen lelkesedéssel tudta és tudja elérni, hogy osztályaiból ne csak 1-2 szerencsés gyermek tapasztalja meg a matematika adta örömöket és a versenyek izgalmát. Ennek eredményeként többször kápráztatta el a megye pedagógusait az eredményhirdetéseken azzal, hogy osztályából 3-5 tanuló is a díjazottak között szerepelt. A tartósan és sok tanulóval elért sikeres matematikatanítás megalapozta sok-sok gyerek jövőjét, és hozzájárult az iskolája hírnevéhez.
Fábián Istvánné tevékenyen részt vett abban a munkában, amely iskolájából elindította a ma már országos szintű Zrínyi Ilona Matematika Versenyt.
Tehetséggondozó tevékenysége kimagasló. Példaértékű hogy a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen országos 2., 4., 5., és 9. helyet hoztak el egy azon évben tanítványai. Példaértékű, hogy Fábián Istvánné Zsuzsa úgy tanítja alsó tagozatban a matematikát, hogy tanulói évek óta országos 1-10. helyezéseket érhetnek el rangos matematika versenyeken.
Fábián Istvánné gyermek-centrikusága és példaértékű tehetséggondozó tevékenysége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Csikósné Vörös Marianna, a kalocsai Ének- Zenei Általános Iskola tanára
1987-ben a bajai Tanítóképző Főiskola elvégzése után egykori iskolájában, a kalocsai Ének- Zenei Általános Iskolában kapott tanítói állást.
Óráira elhivatottan készül, erőssége a differenciálás és a tanulókkal való egyéni foglalkozás és a versenyeztetés.
Mindig harmadik-negyedik osztályban tanít, általában minden tantárgyat, de volt több olyan tanév, amikor tantárgy csoportokat hoztak létre, s Ő a matematikát tanította több osztályban is.
2009-ben az iskolavezetés felkérte az alsó tagozatos munkaközösség vezetésére, mellyel egy időben iskolai versenyeket indított, hogy azok a tanulók is versenyezhessenek, akiknek nagyobb versenyeken nincs esélyük a győzelemre. Sikerélményhez jutás, rutinszerzés, megmérettetés volt a cél.
Munkaközösség-vezetőként bevezette az iskolában a Kenguru, a Bátaszéki és a Kalmár László matematika versenyt, melyek szervezését is Ő maga végzi. Évek óta az iskola minden matematika versenyét koordinálja 2-12. évfolyamig.
Tanítványai rendszeresen az ország élmezőnyében szerepelnek a Zrínyi Ilona, a Harmatcsepp, a Dugonics András, a Kalmár László, a Bátaszéki, a Kenguru, a Bács-Kiskun megyei matematika versenyeken, valamint a Genius Logicus Nemzetközi matematika versenyen.
2010-óta az iskola igazgatóhelyettese. Ezt a feladatát is nagy odaadással, lelkesedéssel végzi.
Csikósné Vörös Marianna felkészültsége, elhivatottsága és tehetséggondozó tevékenysége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Lutzné Feszt Edit, a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán végzett 1979-ben, matematika-fizika szakon, ahol oktatástechnológusi képesítést is szerzett. 1981 óta dolgozik a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Folyamatosan fejlesztette szakmai tudását, 1994-ben az ELTE TTK-n számítástechnika szakos tanári diplomát is szerzett.
Osztályfőnökként, igazgatóhelyettesként, a minőségbiztosítási fejlesztési team vezetőjeként sokoldalú eredményes munkát végzett.
Különösen jelentős az a tevékenysége, amelyet a tanulók és pedagógusok munkájának folyamatos mérése értékelése fejlesztése érdekében fejtett ki.
Szakmai tevékenysége is kiemelkedő. Matematika-fizika-informatika szakos tanárként tanulóit eredményesen tanítja és hosszú idő óta eredményesen készíti fel a különböző szakmai versenyekre. Az általa szervezett természettudományos projektek, kísérletek, versenyek különösen népszerűek a tanulók körében.
Egész szakmai munkáját, pedagógiai tevékenységét áthatja a kollégákkal való eredményes együttműködés és az iskolavezetés segítése. Szakmai életútját a folyamatos tanulás, továbbképzési lehetőségek kihasználása, a fejlődés érdekében végzett munka jellemzi.
Lutzné Feszt Edit felkészültsége, elhivatottsága, munkája és tehetséggondozó tevékenysége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Gosztomné Ivsics Eszter, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanára
1992 óta tanít a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában. 2010 óta a Csányi Alapítvány mentora.
Gosztomné Ivsics Eszter igazi pedagógus személyiség. A tanítást egységben kezeli a támogatással, segítéssel. Mindig észreveszi, ha valaki lemarad, vagy ha többre volna képes.
Senki sem kéri, utasítja őt, hogy munkaidő után maradjon egy-egy diák kedvéért, aki a kimerítő szakmai munka vagy lelki terhek miatt nehezen tart lépést a társaival. Mégis marad, mert számítanak rá.
Nem csupán a felzárkóztatáshoz elengedhetetlen a többletmunka. A kiemelkedő képességű tanulók egyéni fejlesztése, adott esetben versenyeztetése ugyanígy áldozatot követel a tehetségsegítőtől. Gosztomné Ivsics Eszter ebben is eredményes. Számos növendéke jutott már el megyei és országos versenyek döntőibe. Közülük sokan dobogós helyezést értek el.
A sikereket ráadásul a legkülönbözőbb érdeklődésű és szakmai orientációjú tanulókkal érte el: képző-és iparművész növendékekkel, zenészekkel, táncosokkal, drámásokkal, kilencediktől egészen a végzős évfolyamokig. A Zipernowsky megyei versenyen, szinte minden évben dobogós helyezést, de az országos Zrínyi Ilona Matematikaversenyen is kiemelkedő eredményeket érnek el tanítványai.
Gosztomné Ivsics Eszter elhivatottsága, odaadó munkája és tehetséggondozó tevékenysége alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

Kis Gábor, informatikus
Kis Gábor tanulmányait a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte speciális matematika tagozaton, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta. Jelenleg informatikusként dolgozik.
Kis Gábor a Fazekas Mihály Gimnázium tanáraival 1993 és 1998 között iskolai táborokat szervezett. Ezekből a táborokból nőtt ki és önállósodott a Medve Szabadtéri Matematikaverseny és a Medve Matektáborok jelenleg is virágzó sorozata.
A Medve Szabadtéri Matekverseny kategóriákra bontott csapatverseny. A résztvevők állomásról állomásra haladnak és feladatokat oldanak meg. Helyes válasz esetén főállomáshoz, helytelen esetén pedig mellékállomáshoz irányítják őket. A helyezést a megoldott főfeladatok száma illetve az arra fordított idő dönti el. E konstrukció szellemi atyja Kis Gábor.
A Medve Matektáborok elsődleges célja nem a versenyfelkészítés. A foglalkozásokon egy-egy matematikai témát dolgoznak föl, melyeket logikai vetélkedők, versenyek, készségfejlesztő foglalkozások is színesítenek. A szakmai tartalom lényegében Kis Gábor ötleteiből és kezdeményezéseiből kristályosodott ki a jelenlegi formájában.
1999 és 2011 között Kis Gábor a rendezvények szervezésében is oroszlánrészt vállalt. Ezeket ma már A Matematika Összeköt Egyesület koordinálja, hiszen a rendezvények évente több ezer diákot mozgatnak meg.
Kis Gábor a matematika népszerűsítésében, elmélyítésében elért kimagasló eredményei alapján méltó a Beke Manó Emlékdíjra.

 

ˇ        Az Európai Matematikai Társulat díja - Varju Péter, matematikus (Cambridge)

Az Európai Matematikai Társulat Berlinben tartott 2016. évi kongresszusán Varjú Péter EMS díjat kapott (Prize of the European Mathematical Society). Ezt a díjat 1992 óta 35 évnél nem idősebb matematikusok kaphatják nemzetközi bizottság döntése alapján. 4 évente 10 díjat adnak át az EMS kongrasszusain. Varjú Péter 2006-ban szerzett matematikus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányai alatt kétszer lett első helyezett a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyen. Végzése után rövid ideig az Analízis és Sztochasztika Kutatócsopotban dolgozott, majd Fulbright ösztöndíjjal Princetonban folytatta PhD tanulmányait, ahol 2011-ben szerzett doktori fokozatot. Ezt követően a mai napig különböző ösztöndíjakkal Angliában, Cambridge-ben dolgozik. Először kombinatorikával, majd analízissel foglalkozott, jelenlegi kutatási területe csoportokon végzett véletlen séták, additív kombinatorika és Bernoulli konvolúciók. A díjat a véletlen séták elméletében elért mély eredményeiért kapta. Tardos Gábor után ő a második magyar matematikus aki EMS díjban részesült.

Az ismertetést Totik Vilmos készítette.

A többi díjazott, és Péter méltatása is megnézhető a http://www.7ecm.de/prizes/laureates.html oldalon.

ˇ        A Rátz Tanár úr Életműdíj 2016. évi felhívása. Beküldési határidő: 2016. szeptember 29.

 

3. Tagság

 

ˇ        Taglétszám

Aktuális taglétszám: 1235 fő.

 

4. Közoktatás

 

ˇ        A 2017-től érvényes érettségiről és a változásokról tantárgyanként lehet tájékozódni a
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol weboldalon.

ˇ        MTA Matematikai Közoktatási Munkabizottság

Az MTA Matematikai Közoktatási Munkabizottság kérdőívére beküldött válaszok összesítése már elérhető.

 

5. Versenyek, felkészítők

 

ˇ        Olimpiai felkészítő táborunkat június 27-30. között Dombováron tartottuk a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára (IMO) és a Közép-európai Matematikai Olimpiára (MEMO) utazó csapattagok részére.

ˇ        Abacus

Az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című folyóirat megrendelhető a mategye@mail.datanet.hu e-mail címre küldött levélben.
1 példány 5000,-Ft/db
2-9 pl. 4000,-Ft/db
10-29 pl. 3500,-Ft/db
30 vagy több 3200,-Ft/db
Hátrányos helyzetű gyerekek és testvérek esetén kedvezmény kérhető.
Az újságban meghirdetett összes pontversenyben csak az újság megrendelésével lehet részt venni.

ˇ        KöMaL folyóirat megrendelése interneten keresztül lehetséges, bővebb információk a
http://www.komal.hu/megrendelolap/reszletek.h.shtml oldalon.

ˇ        Arany Dániel Matematikaverseny

Az Arany Dániel Matematikaverseny portálja jelenleg fejlesztés alatt áll, az új évadot már a megújult programmal készülünk elindítani. Az új versenyportál működésével kapcsolatban információkat küldünk majd az iskolai versenyfelelősöknek. A 2016/2017-es tanév versenyfelhívását és az időpontokat közzétesszük honlapunkon is.

ˇ        A Gondolkodás Öröme Alapítvány honlapján található naptárban elérhetők a hazai matematika- (természettudományos és informatika-) versenyek eddig ismert dátumai: http://agondolkodasorome.hu/versenynaptar/.

 

6.  Konferenciák

 

  • Varga Tamás Módszertani Napok november 11-12.

  • Counterparty Exposure and Robust Risk Modelling in Finance címmel workshopot rendeznek az ELTE Matematika Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékén 2016. október 21-én.

  • Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság november 24-27. között Marosvásárhelyen rendezi az

    ˇ        Országos Szakmai Napokat

    A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. november 24-27. között Marosvásárhelyen szervezi meg ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK nevet viselő konferenciáját, mely szervesen kapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz Bolyai Farkas és Bolyai János Emléknapok címmel, Bolyai Farkas halálának 160 éves évfordulója alkalmából.
    Bővebb információk, jelentkezési lapok a konferencia honlapján találhatóak: http://oszn.emt.ro/

        

7. Tudomány

 

ˇ        Elhunyt Hajnal András, a Bolyai János Matematikai Társulat egykori elnöke

2016. július 30-án, 85 éves korában váratlanul elhunyt Hajnal András akadémikus, a Bolyai János Matematikai Társulat volt elnöke.
Nagyhatású, iskolateremtő matematikus volt, aki a magyar matematikai életben is fontos szerepet töltött be. Társulatunknak 1957-ben lett tagja. 1980 és 1990 között a Társulat fötitkáraként, azután 1996-ig elnökeként vezette a társulat munkáját. Az MTA rendes tagja, 1982 és 1992 között az MTA Matematikai Kutatóintézetének (ma Rényi Intézet) volt igazgatója. 1994 és 2004 között a New Jersey állambeli Rutgers egyetemen dolgozott, ahol annak kutatóintézetét, a DIMACS-ot (Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science) igazgatta. Társulatunknak és az Európai Halmazelméleti Társaságnak is tiszteletbeli elnöke volt.
Az ELTE részfoglalkozású tanáraként fontos szerepe volt a magyar kombinatorikai és halmazelméleti iskolák megteremtésében. Erdős Pál egyik legfőbb munkatársa volt.
Föbb kitüntetései: : Akadémiai Díj (1967), Állami Díj (1970), Szele Tibor Emlékérem (1980), Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1992), majd Középkeresztje (2013).
Megemlékezés az MTA honlapján: http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-hajnal-andras-matematikus-az-mta-rendes-tagja-106732

ˇ        Elhunyt Kálmán Rudolf

Elhunyt Kálmán Rudolf 2016. július 2-án, életének 86. évében, a rák betegséggel folytatott több éves küzdelme után elhunyt Kálmán Rudolf, a rendszertudomány matematikai alapjainak megalkotója, aki a legmagasabb amerikai kitüntetések és nemzetközi elismerések mellett is büszke volt magyar akadémiai tiszteleti tagságára, valamint az MTA SZTAKI-val való kapcsolatára, ahol a mai napig szobája volt.
Kálmán a második világháború elől családjával gyerekként az Egyesült Államokba menekült és ott telepedett le, így ott tanulhatott az akkori matematikai-műszaki világ nyugati parti úttörői között. 1953-ban végzett az MIT-n, majd a Stanford és a Floridai Egyetemeken tanított, 1973 óta a Svájci Szövetségi Műszaki Főiskola professzora volt.
A navigációs rendszerek matematikai tervezésének fejlesztése során dolgozta ki a ma már a nevét viselő Kalman-szűrőt. A Kalman-szűrőt 1963-ban az ember nélküli amerikai Hold-szondánál alkalmazták először, és azóta is az űreszközök irányításának általánosan használt eleme. Napjainkban használatos a meteorológiai előrejelzések, a GPS, a célkövető radarok, és közgazdasági idősorok elemzésénél is.
1985-ben elsőként kapta meg a Kyoto Díjat. 2008-ban megkapta az amerikai mérnöki akadémia Charles Stark Draper-díját, amelyet mérnöki Nobel-díjként tartanak számon. 2009-ben Barack Obama amerikai elnöktől vehette át az Egyesült Államok legfontosabb tudományos elismerését, a Nemzeti Tudományos Érmet.
További információ: http://www.sztaki.hu/kozosseg/hirek/hirek/newsid/1/elhunyt_kalman_rudolf/

 

8.      Emlékőrzés

 

ˇ        Sipos Pál

Kétszáz éve halt meg Sipos Pál (1759.10.16-1816.09.15) jeles magyar matematikus.
Kilencven helyett száz részre osztotta a derékszöget; ez a javaslata nem bizonyult szerencsésnek. Tanárként gyenge teljesítményt mutatott; költőként, irodalmi társaságok szervezőjeként, filozófusként, liberális teológusként, lelkészként jobban elismerték. A gyermekkorában megmutatkozó matematikai tehetségének (14 jegyig vont gyököt fejben) kibontakoztatása az 1807-ben, Pozsonyban megjelent ''Specimen novae tabulae trigonometricae.'' Korábban, 1796-ban Berlinben adta ki a ''Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instruments für die Mechaniker, zur unmittelbaren Vergleichung der Circulbogen Kupfertafeln'' című munkáját. Ebben kochleoid (kecskeszarv-görbe) élű vonalzóval javasolta többek közt a szögharmadolást. Ezzel a munkájával berlini akadémiai aranyérmet nyert. Sipos munkásságából időtálló az ellipszis kerületére vonatkozó közelítő képlet: http://math.bme.hu/~hujter/sipos.gif
További információ: http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=sipos http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz120708/Laczik-Lakos.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Cochleoid

ˇ        Dienes Zoltán

100 éve született Dienes Zoltán (1916.09.11. - 2014.01.11.)
100 éve született a matematikatanítás nagy mágusa: Dienes Zoltán Pál címmel tartott előadást Baján, az idei Vándorgyűlésen Kántor Sándorné (DE Matematikai Intézet). Az előadás kivonata itt olvasható.

                                                                                                  

 

9.  Pályázati támogatások

 

ˇ        Nemzeti Tehetség Program

A 2016/2017. évi Arany Dániel Matematikaverseny megrendezésére benyújtott pályázatunkra 1.500.000 Ft támogatást ítéltek meg, a pályázatban 3 millió forintot kértünk.