3. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

3/2016. május

 

 

1. Hírek, események

 

ˇ        A 2016. április 10-16. között Busteniben (Románia) megrendezett EGMO-n a magyar csapat a 9. helyet szerezte meg az országok versenyében, egyéniben Baran Zsuzsanna aranyérmes, Klász Viktória és Vankó Miléna bronzérmes lett. Gratulálunk a csapatnak!

A 2016 évi Európai Lány Matematikai Diákolimpiát Románia rendezte meg a Kárpátokban fekvő Busteni nevű városkában, április 10-16 között. A magyar színeket levelezős feladatmegoldó versenyen, 2 válogatóversenyen és két táboron való eredményes részvétel és alapos iskolai felkészülés után idén is egy négy fős csapat képviselte:
Baran Zsuzsanna ( Debrecen, Fazekas Gimn. 11 évf)
Vankó Miléna (Budapest, Fazekas M. Gimn, 10. évf)
Gál Hanna ( Szeged, Radnóti M. Gimn, 11. évf)
Klász Viktória ( Pécs, Koch Valéria Gimn, 11.évf).

A Bolyai János Matematikai Társulat támogatásával repülővel és autóbusszal érkeztünk a helyszínre. A korábbi évekhez képest ismét bővült a mezőny, 31 európai ország mellett az amerikai, szaúd-arábiai, indiai, japán, sőt mexikói versenyzőkkel is összemérhették tudásukat a diákjaink. Két versenynapon 3-3 feladatot kellett megoldani 4 és fél óra alatt. Versenyzőink közül Baran Zsuzsanna kiemelkedő teljesítménnyel lett aranyérmes, a többiek kiegyensúlyozott teljesítménnyel 2 bronzérmet szereztek. A verseny fontos célja a női matematikai tehetségek bátorítása , és kapcsolataik építése; ez utóbbiban is élen jártak a magyarok, sok ismerőst, barátot szerezve az együtt töltött idő során. Összetettben Magyarország a 9. helyen végzett.
A csapat versenyfelkészítői és kísérői voltak: Kabos Eszter ( Cambridge-i egyetemista, korábbi EGMO résztvevő ) Nagy Zoltán Lóránt ( MTA-ELTE Geometriai és Algebrai módszerek a Kombinatorikában kutatócsoport)

ˇ        A MATEHETSZ április 16-án átadta a 2016. évi Genius Loci Díjat . A Morgan Stanley Magyarország Kft. a BJMT felterjesztésére Genius Loci Díjban részesült.

ˇ        A Matematika Alkalmazásai előadássorozat: első előadását április 27. 14:00 órától tartottuk a Rényi Intézetben

ˇ        Lányok Napja - április 28. (http://lanyoknapja.hu/)

ˇ        BJMT Baranya megyei tagozatának rendezvénye (Pécs, május 26., 14.00)

ˇ        Tehetséggonozás a köznevelési rendszerben - záró konferencia (Budapest, 2016. június 22.)

 

2. Díjak

 

ˇ        2016. évi Ericsson-díjak átadását május 27-én ünnepélyes keretek között tartották az MTA Felolvasó termében.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2016. évi díját matematikából

Kiss Zoltán, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanára,
Kiss Zoltán 1989-től kinevezett matematika szakos tanára a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumnak. Hittel, elkötelezettséggel, magas szakmai felkészültséggel végzi munkáját. A tantestület megbecsült és mindenki által tisztelt tagja. A matematika munkaközösség mindig számíthat rá. Tanítványaival kialakított emberi kapcsolata a tehetséggondozásban is megjelenik. Az iskolai tehetséggondozó szakkör vezetésén túl a városi szakkör munkájába is bekapcsolódik. Lelkes tagja a Töprengő klub tanári testületének. Általa szeretett és kedvelt tantárgy lett a matematika a gimnáziumában. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok feladatmegoldói között rendszeresen megtaláljuk tanítványait. Nagy szerepe volt Fekete Panna felkészítésében, aki 2014 tavaszán borzérmes lett a Nemzetközi Matematikai Leányolimpián és ősszel a Közép-európai Matematikai Diákolimpián. Egy tanítványa 2012-ben a Matematikai Diákolimpián ezüstérmet, 2011-ben a Közép-európai Matematikai Diákolimpián aranyérmet szerzett. Több alkalommal értek el tanítványai első három helyezést a matematikai OKTV-n és az Arany Dániel Matematikaversenyen. Tanulói rendszeres résztvevői a Gordiusz és Kenguru versenyeknek, ahol igen eredményesen szerepelnek. A Szőkefalvi Nagy Gyula emlékversenyen is többször végeztek tanulói az első helyen. Tanítványai rendszeresen megnyerik a megyei versenyeket. Több alkalommal tartott színes előadásokat a gimnáziumban és a megyei szakköri foglalkozásokon. A megyei matematika versenyek javítóbizottságának tagja. Kiváló tehetséggondozó munkájának méltó elismerése az Ericsson díj.

Nemecskó István, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára kapta.
Nemecskó István Egyetemi hallgatóként került a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, ahol a mai napig is tanít. Kezdetektől fogva nagyon alapos, igényes munka jellemzi. Megszerzett tudását lelkesen igyekszik átadni tanítványainak. Fontos számára, hogy tanítványait versenyzésre ösztönözze, komoly időt szán a versenyekre való felkészítésre. Fáradhatatlan munkáját, magával ragadó lelkesedését, ösztönző erejét mutatja, hogy sok olyan tanítványa van, aki nem kiemelkedő tehetség, mégis nagyon szorgalmas munkával kiváló eredményeket ér el. Tanítványai sikeresen szerepelnek mind az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek folyóirat, mind a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyein. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok B pontversenyében 2011-ben 4. helyezést, 2013-ban 3 helyezést ért el tanítványa. 2013-ban az OKTV III. kategóriában 2. helyezést, Arany Dániel Matematikaversenyen 3. díjat kapott egy-egy tanítványa. Egy tanítványa ezüstérmet szerzett a Közép-európai Matematikai Diákolimpián. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen rendszeresen a legjobbak között végeznek tanulói. Tanítványai versenyeken elért eredményeiért 2004-ben és 2013-ban Graphisoft díjjal tüntették ki. A versenyekre történő felkészítés mellett egyre nagyobb szerepet vállal azok létrehozásában, szervezésében. 22 éve vesz részt a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny szervezésében. Az idei budapesti verseny egyik fő szervezője volt. 2012 óta az OKTV II. kategória bizottságának tagja. 2004 óta fő szervezője a Gimnázium matematikai táborának. Kiváló tehetséggondozó munkájának méltó elismerése az Ericsson díj.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2016. évi díját matematikából

Magyar Zsolt, a budapesti Szent István Gimnázium tanára és
Magyar Zsolt Középiskolai tanulmányait a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatán végezte, majd az ELTE TTK matematika-fizika szakos hallgatójaként végzett 1994-ben. 1994-től a Szent István Gimnázium tanára. A tanár úr nagyon elkötelezett tanára a középiskolai matematikatanításnak. Hatalmas munkabírásával nagyon sokat is tesz azért, hogy ez minél jobb legyen. Rendszeresen tart előadásokat különböző továbbképzéseken, többek között a Rátz László Vándorgyűléseken. Tanítványai rendszeres megoldói az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című folyóiratban és Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban kitűzött levelező matematikai versenyek feladatainak, rendszeres résztvevői a különböző matematikai versenyeknek. Több publikációja közül kiemelkednek a penrose-csempészéssel foglalkozók. 1998 óta az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című folyóirat főszerkesztője. A főszerkesztői feladatok mellett az újság matematikai pontversenyének feladatait is az ő irányításával állítják össze. Változatos, igényes feladataival, a feladatok alapos indoklású megoldásaival nagy részt vállal a tanulók matematikai szemléletének, gondolkodásmódjának formálásában. A szervezésében és irányításával zajlik a beküldött megoldások javítása. A tanévenkénti ünnepélyes eredményhirdetés megszervezésében és lebonyolításában is tevékenyen vesz részt. 2004 szeptemberétől a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok K feladatsorának összeállítója. Munkavitele, életszemlélete tanítványai és kollegái számára példamutató, embersége szerethető tanáregyéniséggé teszi. Sokirányú, sokszínű munkájának méltó elismerése az Ericsson díj.

Besnyőné Titter Beáta, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára kapta.
Besnyőné Titter Beáta 1980-tól az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, jelenleg a matematika munkaközösség vezetője. Ő az, akit gyakran találunk délutánonként az iskolában gyerekek társaságában, amint versenyekre készíti fel őket. Nemcsak egyszerűen matematikatanáruk, de egyéniségével, személyes példamutatásával, rendszeretetével igazi nevelő pedagógus. Többek között ennek is köszönhető, hogy tanítványai rendszeres megoldói az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című újságban és Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban kitűzött levelező matematikai versenyek feladatainak. Tanítványai állandó résztvevői a legjelentősebb középiskolai és általános iskolai matematikai versenyeknek, ahol eredményesen szerepelnek. Több, mint 20 éve fő szervezője a tehetséges, 5-6. osztályos diákok számára szervezett Amfiteátrum-kupa versenynek. A tanárnő gondoskodik a feladatsorok elkészítéséről, a verseny szponzorainak felkutatásáról és a verseny szervezéséhez kapcsolódó egyéb feladatokról. Hála áldozatos, időt és fáradságot nem kímélő tevékenységének a verseny már a kerület határain is túlnőtt, sőt már vidéki városokból is érkeznek résztvevők. A verseny szervezésébe aktívan bekapcsolódnak az iskola 11. évfolyamának speciális matematika tagozatos tanulói. A tanárnő irányításával ők javítják a versenyzők dolgozatait. Ezzel a diákok olyan ismereteket sajátítanak el, aminek életük során nagy hasznát veszik. A szülők is nagy elismeréssel nyilatkoznak a tanárnő oktató és nevelő munkájáról. Tanártársaival való kapcsolattartása példaértékű, mint munkaközösség-vezető különös szeretettel és gondoskodással segíti fiatal kollegáit. Besnyőné Titter Beáta szakmai munkájának méltó elismerése az Ericsson díj.

ˇ        A Graphisoft-díj átadását május 27-én tartották.

 

3. Tagság

 

ˇ        Taglétszám

Aktuális taglétszám: 1232 fő.

 

4. Közoktatás

 

ˇ        MTA Matematikai Közoktatási Munkabizottság

Az MTA Matematikai Közoktatási Munkabizottság kérdőívére beküldött válaszok összesítése már elérhető.

 

5. Versenyek, felkészítők

 

ˇ        Abacus

Az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című folyóirat pontversenyeinek ünnepélyes eredményhirdetését május 28-án tartották. Meghívottak listája elérhető a www.mategye.hu/?pid=abacus/abacusmeghivottak

ˇ        OKTV

Az OKTV díjátadót május 27-én tartották.

ˇ        Arany Dániel Matematikaverseny

Az Arany Dániel Matematikaverseny eredményhirdetését május 25-én tartottuk, díjazottak listája a Társulat honlapján található honlapján található.

 

6.  Konferenciák

 

        

7. Tudomány

 

ˇ        Az MTA újonnan megválasztott matematikus tagjai

Az MTA 187. közgyűlésén megválasztott akadémikusok a III. Matematikai Tudományok Osztályán:

Rendes tagok:
Bárány Imre
Komjáth Péter
Pethő Attila
Szűcs András

Levelező tagok:
Frank András
Páles Zsolt
Stipsicz András

Külső tagok:
Boros Endre
Erdős László
Komornik Vilmos
Ozsváth Péter

További információ: http://mta.hu/kozgyules2016/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-106411

 

8.      Emlékőrzés

 

ˇ        Pálmay Lóránt

A kőbányai Szent László Gimnáziumban "Pálmay Lóránt tanterem" és emléktábla felavatására került sor május 27-én az iskola dísztermében.

ˇ        Lax Péter

ˇ        Grosschmid Lajos

130 éve született Grosschmid Lajos, a budapesti műegyetem matematikaprofesszora.
Nagyváradon született Zsögöd Benő (ismertebb néven Grosschmid Béni) fiaként. (Lajos születésekor még Zsögöd volt a családnév, ami 1904-ben változott vissza az eredeti szász nemesi névre.) Lajos nagybátyjának (G. Gézának) 1900-ban született Sándor nevű, és 1907-ben Géza nevű fia, akiket mint Márai Sándor írót és Radványi Géza filmrendezőt ismerünk. (Radványi az anyai nagyapjuk nevét vette fel, Márai pedig az apai családnév jóhírét ,,védte'' álnévvel.) Zsögöd Benő 1901-ben lett MTA-tag, mint jogászprofesszor.
Lajos a budapesti piaristáknál érettségizett 1904-ben, és még abban az évben publikálta ,,A gömbháromszögtan alkalmazása elemi csillagászati problémák megoldására'' című munkáját. 1906-ban és 1907-ben önkéntes vártűzérként szolgált Pólában, de 1911-ben már Beke Manó mellett tanársegédeskedett és matematika-természettan szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Göttingeni (1912-1913), müncheni (1913) és párizsi tanulmányok következtek (1914). A világháborúban az olasz fronton szolgált, 1919-től pedig matematikát tanított haláláig. (Az algebrai számtestek elméletéből magántanári képesítést nyert 1918-ban; később a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kar II. számú Matematikai Tanszéke nyilvános rendes tanára.) Még édesapja életében G. Lajos is MTA-tag lett 1936-ban.
Algebrával, számelmélettel, valószínűségszámítással, a tüzérségi ballisztika matematikai problémáival és a ,,politikai számtan'' kérdéseivel foglalkozott. Rövid életének utolsó eredménye: Mennyiségtani előadások (Budapest, 1939).
A két Grosschmid akadémikus arcképe: http://www.math.bme.hu/~hujter/grosschmid.jpg
További információ: http://tudosnaptar.kfki.hu/localhost/egyen.php?namenev=grosschmid&nev5=Grosschmid+Lajos

ˇ        Aunbeck György

555 éve halt meg Aunbeck (vagy Aunpekh) György, korának legnagyobb csillagásza.
Születési helye Peuerbach vagy Purbach (=Feketeváros); az előbbi Linz mellett van, az utóbbi a Fertő tó partján, Bécshez nagyon közel.
György már 17 évesen ledoktorált Bécsben, majd V. László királyunk csillagászaként is működött, de Hunyadi László lefejezése után visszament Bécsbe.
György - akit a világ leginkább csak Georg von Peuerbach néven ismer, de magyarul Purbach Györgyként emlegetik - Regiomontanus mestere, Kopernikusz, Brahe, Kepler előfutára volt. A világhírű Váradi Táblázatok (Tabulae Waradiensis) szerzője, ahogyan az Institutiones in Arithmeticam (1511) ősnyomtatványnak is.
További információ: http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=peuerbach

                                                                                                  

 

9.  Pályázati támogatások

 

ˇ        Nemzeti Együttműködési Alap

A 2016. évi működésre benyújtott pályázatunkra 350.000 Ft támogatást ítéltek meg, a pályázatban 3 millió forintot kértünk, a Vándorgyűlés támogatására benyújtott pályázatunk várólistára került.

ˇ        Belváros-Lipótváros civil pályázat

Belváros-Lipótváros civil pályázaton közhasznú tevékenységeink támogatására kértünk 1 millió forintot, 100 ezer forintot kaptunk.

ˇ        LogMeIn Kft.

A LogMeIn Kft. Micro Grant 2016 pályázaton 1 millió forintot kértünk az Arany Dániel Matematikaverseny új programjára és a MEMO verseny részvételi költségeire, nem kaptunk pénzt.