18. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

18/2020. január

 

 

1. Hírek, események

·        2020. évi Ericsson-díj felhívás

Megjelent a 2020. évi Ericsson-díj felhívása. A pályázati adatlapok 2020. február 10-én éjfélig (23:59) lesznek elérhetőek a https://eth.org.hu/ericsson-dij-2020 weboldalon.

·        Előadás-sorozat matematikatanárok részére - Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

A 2019/20-as tanévben a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet előadás-sorozatot indított tanárok számára. A 2020-as előadásaik az alábbi időpontokban lesznek: január 23., február 20., március 26., április 16. és május 21.

Az Intézet szeretettel vár minden korosztályt 2020. március 14-én, a Matematika Nemzetközi Napján, továbbá április 23-án a 7-12. évfolyamos lányokat, a Lányok Napja rendezvényükre.

·        ELTE TTK nyílt napja és további egyetemi nyílt napok

A jövő héten rendezik meg az ELTE TTK nyílt napját, amelyen a matematika képzésről is tájékozódhatnak a középiskolás diákok.
Információk: https://ttk.elte.hu/content/nyilt-nap.e.128

A többi egyetem nyílt napjának időpontjait itt találják az érdeklődők.

·        12. Romanian Masters of Mathematics - 2020.

Idén sajnos nem vesz részt csapatunk a Romanian Masters of Mathematics évente megrendezésre kerülő versenyén, melyet február 26-március 2. között Bukarestben rendeznek, mivel a verseny egybeesik az OKTV speciális matematika tagozatos döntőjével.

·        Érintő - Elektronikus Matematikai Lapok decemberi száma

Megjelent az Érintő - Elektronikus Matematikai Lapok decemberi száma, melyet a http://www.ematlap.hu/ linken érhetnek el.

·        60. Rátz László Vándorgyűlés - 2020. július 7-10., Eger

A 60. Rátz László Vándorgyűlést 2020. július 7-10. között az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen Egerben tartjuk.

 

2. Díjak

·        A Rátz Tanár Úr Életműdíj 2019. évi díjátadó ünnepségét december 4-én tartották a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében.

               Matematikából díjazottak:

Bíró Bálint

Bíró Bálint tanári munkásságát a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban kezdte. Innen egy év után Egerbe került, ahol több munkahely után 1989-től a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára lett. Egerbe kerülését követően aktívan kapcsolódott be a megye és az ország matematikai vérkeringésébe. Elsődleges célja jó hangulatú tanítási óráin, hogy tanítványai elsajátítsák a logikus, problémamegoldó gondolkodást. A tehetséges tanulóinak szakköri keretek között biztosít lehetőséget matematikai tudásuk bővítésére, a versenyekre való felkészülésre. Szakmai felkészültségére mindig nagy hangsúlyt fektetett.1990-ben a megye általános iskolai tanulóinak versenyt alapított, majd 1995-ben elindította a Palotás József Matematikai Emlékversenyt. 1995-től az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny matematika I. kategória versenybizottságának tagja, majd 2001-től a bizottság elnöke. Kiemelkedő szerepet vállalt a matematika népszerűsítésében is. Rendszeres előadója a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésének, a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozónak, a Nagykanizsai Szakmai Módszertani Napoknak, a Középiskolai Matematikai Lapok Ankétnak. 2003-ban főszervezője az Egerben megrendezett Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. Több évben vezetett feladatmegoldó szemináriumokat az egri Eszterházy Károly Főiskolán. 2015-től a veszprémi Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense. Több tanévben volt a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny feladatsorainak készítője. Cikkei jelentek meg a Matematika Tanítása című folyóiratban. Szakköri füzetei kerültek kiadásra a Zalamat kiadónál és a Heves Megyei Pedagógiai Intézet kiadásában. Tanítványai rendszeres megoldói a Kömal pontversenyeinek. Kezdetektől kiemelten foglalkozott a tehetséges tanulókkal, tevékenységének eredményességét bizonyítják a tanítványai által országos versenyeken szerzett díjak is. Eddigi munkásságát 1997-ben Beke Manó-díjjal, 2002-ben Graphisoft-díjjal, 2013-ban Bonis Bona-díjjal és 2014-ben Ericsson-díjjal ismerték el. Kiemelkedő szakmai munkássága, a tehetséges diákokkal való eredményes foglalkozása alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

A díjazottról készült riportfilm itt nézhető meg:

http://www.ematlap.hu/index.php/hirek-ujdonsagok-2019-9/926-biro-balint-ratz-tanar-ur-eletmudijas-2019-ben

Kovács Csongorné

Kovács Csongorné 1972-ben szerzett tanári oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika-fizika szakán. Két évig a Kavicsos Közi Általános Iskola tanára, majd 2009-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, később vezető tanára lett. Már pályakezdőként ott volt a Varga Tamás nevével fémjelzett komplex matematikaoktatás kidolgozását célzó programban, majd egész pályája a tantárgy megújítása, képességfejlesztés módszereinek tökéletesítése jegyében telt el. Tanítási óráin a matematikatanítás és matematikai fogalomalkotás élményszerűvé tételét, a gondolkodni tanítást helyezte a középpontba. A diákokat tanórákon aktív szereplőként kezelte. Sugárzó lelkesedéssel végezte a matematika tanítását, ezáltal diákjainak többsége csodálatos kalandnak élték meg a matematika művelését. Hosszú éveken át, még néhány évig nyugdíjasként is a Zrínyi Ilona Mate matikaverseny területi szervezője volt. Évekig az Abacus matematika lapok egyik rovatvezetője, feladatkitűzője. Több alkalommal tartott foglakozásokat a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén. Rendszeres előadója volt a Varga Tamás Módszertani Napoknak, Nadapon szervezett matematika táborokat. Munkájának egyik gyümölcse, hogy tanítványai rendszeresen vettek részt a legjelentősebb versenyeken (Varga Tamás, Kalmár László, Zrínyi Ilona versenyek), és szereztek kiváló helyezéseket. Az 1978-as tanterv alapján készült tankönyvek és a tankönyvekhez készült tanári kézikönyvek egyik szerzője. Szintén társszerzője az Apáczai Kiadónál megjelent matematikai tankönyvsorozatnak. Kisegítő iskolások számára is ír tankönyvet. A Kis Matematikusok Baráti Köre szakköri anyagainak egyik kidolgozója. Eddigi munkásságát 1980-ban Beke Manó-díjjal, 1999-ben Ericsson-díjjal, 2007-ben Varga Tamás Emlékdíjjal ismerték el. Kovács Csongorné tanárnő, a tanítványok Mara nénije sokoldalú, nagyon eredményes munkásságának méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

A díjazottról készült riportfilm itt nézhető meg:

http://www.ematlap.hu/index.php/hirek-ujdonsagok-2019-9/925-kovacs-csongorne-ratz-tanar-ur-eletmudijas-2019-ben

·        A Bolyai Társulat 2019. évi díjátadó ünnepségét december 11-én tartottuk a Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóinézet nagytermében.
Gratulálunk a díjazottaknak, beszámoló a díjátadóról az Érintő következő számában lesz olvasható.

                   SZELE TIBOR EMLÉKÉREM
                   Pach János

                   FARKAS GYULA EMLÉKÉREM
                   Györgyi Péter

                   GRÜNWALD GÉZA EMLÉKÉREM
                   Bencs Ferenc
                   Virosztek Dániel
                   Soltész Dániel

                   RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ
                   Pénzes Evelin

                   KÜRSCHÁK JÓZSEF MATEMATIKAI TANULÓVERSENY DÍJAZOTTJAI
                   I. díj  - Matolcsi Dávid
                   II. díj - Beke Csongor, Nagy Nándor, Velich Nóra, Weisz Máté Barnabás
                   III. díj - Jánosik Áron
                   Dicséret - Hámori Janka, Várkonyi Zsombor

                   SCHWEITZER MIKLÓS EMLÉKVERSENY DÍJAZOTTJAI
                   I.  díjat nem osztott ki a bizottság.
                   II.  díj - Csernák Tamás és Gáspár Attila
                   III. díj - Fehér Zsombor és Matolcsi Dávid

 

3. Tagság

·        Belépés

Új társulati tagokat az Elnökség választ, ha be kíván lépni, akkor a honlapunkon található belépési nyilatkozatot kell kitölteni.

·        Tagdíj

A 2020. évi tagdíj összegét a májusi küldöttgyűlés hagyja majd jóvá. Ezután a tagdíj mértékéről és a befizetés határidejéről
újabb levelet írunk. Itt felhívjuk szíves figyelmét a tagdíj fizetésével kapcsolatos azon kitételre,
hogy "aki még a Küldöttgyűlés előtt befizeti tagdíját, jogosult az előző évre meghatározott összeget fizetni".
A 2019. évi tagdíjak az alábbiak voltak:

    - a javasolt összeg 6.000.- (a minimálisan befizetendő összeg 5.000.- Ft);
    - az általános, ill. középiskolás diákoknak, a nappali tagozaton B.Sc. vagy M.Sc. fokozatot szerző egyetemistáknak és a 70. évüket be nem töltött nyugdíjasoknak 600.- Ft.
    - A legfeljebb 65 éves tagok esetében bevezettük az „élethosszig tartó tagsági díjat”, ami azt jelenti, hogy ha valaki előre befizet egy nagyobb összeget, az egész életére taggá válik. Az összeget a (66-K)xT képlet alapján kell megállapítani, ahol K jelenti az illető életkorát, amelyet az adott naptári évben betölt, T az adott évre érvényes rendes tagdíj.
    - 70. életév betöltésekor mindenki mentesül a tagdíj fizetése alól, ugyanakkor automatikusan tagja marad a Társulatnak.
Az összeget átutalhatja a Kereskedelmi és Hitelbanknál kezelt 10200830-32310243 sz. bankszámlánkra vagy előzetes jelzés alapján csekket küldünk a befizetéshez. Érdemes élni ezen jogával!

·        Taglétszám

Aktuális taglétszám: 1205 fő.

 

4. Közoktatás

·        Elérhetők a 2020. májusi érettségi nyilvánosságra hozott anyagai

·        Felsőoktatási felvételi tájékoztató

A felvételi tájékoztató itt érhető el: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato.

·        Emlékfaültetés a KöMaL 125 emlékév lezárásaként

A KöMaL 125 emlékév lezárásaként emlékfaültetést tartottak az ELTE TTK északi épületének főbejáratánál 2019. december 16-án. Utána a Matematikai Múzeumba (főbejárat fölött, első emelet) várták az érdeklődőket egy baráti beszélgetésre, ahol a tervezett állandó kiállítás jelenlegi anyaga is megtekinthető volt.

 

5. Versenyek, felkészítők

·        Arany Dániel Matematikaverseny

A KEZDŐK és HALADÓK I. és II. kategóriájában:
A második forduló időpontja: 2020. február 13. (csütörtök) 14-18 óra
A harmadik forduló időpontja: 2020. április 2. (csütörtök) 11-15 óra

A KEZDŐK és HALADÓK III. kategóriájában:
Az első forduló időpontja: 2020. február 13. (csütörtök) 14-18 óra
A második forduló időpontja: 2020. április 2. (csütörtök) 11-15 óra

·        XXVIII. Megyei Középiskolai Matematika Verseny

A BJMT Győri és Soproni Tagozata a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi a Megyei Középiskolai Matematika Versenyt 2020. február 29-én.
További információ: http://gymsmmv.szolda.hu/

·        Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Megyei forduló: 2020. február 21. (péntek) 14:00-15:30
Országos döntő: 2020. április 17-19.
További információ a MATEGYE honlapján: http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz

·        Varga Tamás Matematikaverseny

Döntő: 2020. február 25. 14:00-17:00
A 2. forduló pontszámai február 11-től nézhetők meg (iskolai kódszámmal és jelszóval) a http://www.mategye.hu/?pid=vargatamasverseny oldalon.
A döntőbe jutottak névsora február 15-től lesz látható a honlapjukon.

 

6.  Konferenciák

·        8. Heidelbergi Díjazottak Fóruma (Heidelberg Laureate Forum - HLF) - Heidelberg, 2020. szeptember 20-25.

Szeptember 20-25-én tartják a 8. Heidelbergi Díjazottak Fórumát (HLF), melyre meghívják az összes HLF-díjazottat, továbbá fiatal tehetségeket a matematika és az informatika tudományterületéről. Információk: https://www.heidelberg-laureate-forum.org.

Jelentkezési határidő: 2020. február 14., melyet a https://application.heidelberg-laureate-forum.org/site/index.php oldalon lehet megtenni.

·        Nemzetközi Matematikai Unió (IMU) konferencia - Strasbourg, 2020. szeptember 28-29.

2020. szeptember 28-29-én, Strassburgban tartják a Nemzetközi Matematikai Unió (IMU) következő konferenciáját, az IMU megalapításának 100. évfordulója alkalmából.
További információk: https://indico.math.cnrs.fr/event/5375/

        

7. Tudomány

·        Kovalevskaya ösztöndíj - 2022. évi IMU kongresszus

A 2022. évi IMU kongresszus szervezői támogatni kívánják a pályájuk kezdetén álló matematikusok részvételét a kongresszuson. E célból a Kovalevskaya ösztöndíjat hirdették meg, melynek keretében a pályázók helyi költségeit fedezik.
A regisztrációs díjat és az útiköltséget más forrásból kell megoldani.
A pályázatokat országonként egy szervezet nyújthatja be, a Bolyai Társulat vállalja a jelentkezések összegyűjtését és továbbítását, de a regisztrációs díj és az útiköltség finanszírozásában nem tud segíteni.
Információk: https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2019/imu-net-97

 

8.      Emlékőrzés

·        Weszely Tibor

2019. december 5-én, Marosvásárhelyen, 83 éves korában elhunyt Weszely Tibor matematikus, tudománytörténész. A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és a Pedagógiai Főiskolán tanított matematikát, az egyik legjelentősebb Bolyai-kutatónak számított.
További információ: https://ms.sapientia.ro/hu/hirek/in-memoriam-dr-weszely-tibor-1936-2019

·        Marton Katalin

Marton Katalin, az MTA doktora, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató professor emeritája 2019. december 13-án súlyos betegségben elhunyt. A magyar információelméleti iskola kiemelkedő képviselője volt, amely nem utolsósorban az ő munkássága révén emelkedett a témakör kutatásának nemzetközi élvonalába.
További információ: https://mta.hu/iii-osztaly/elhunyt-marton-katalin-matematikus-az-mta-doktora-110214

·        Vancsó Imréné

2019. december 29-én, 85 éves korában elhunyt Vancsó Imréné, a gödöllői Premontrei Gimnázium és a Török Ignác Gimnázium matematika-fizika tanára. 1992-ben Beke Manó-díjat, 2006-ban Ericsson-díjat kapott.
További információ: https://szolgalat.com/elhunyt-vancso-imrene/