16. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

16/2019. április

 

 

1. Hírek, események

 

·        11. Romanian Masters of Mathematics - 2019. február 20-25.

Idén a 11. Romanian Masters of Mathematics nemzetközi meghívásos matematikaversenyt rendezték Bukarestben 2019. február 20-25. között.
A magyar csapat szép eredményeket ért el:
- Haiman Milán (New York, Stuyvesant High School) 32 ponttal ezüstérmet,
- Matolcsi Dávid (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium) 26 ponttal,
- Weisz Máté (Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium) 24 ponttal bronzérmet,
- Schrettner Jakab (Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium) 15 ponttal dicséretet kapott.
Csapatvezető Lenger Dániel, csapatvezető-helyettes Kiss Melinda (mindketten ELTE) volt.
Beszámolójuk a versenyről és a feladatokról az Érintő márciusi számában olvasható.

·        EGMO - 2019. április 7-15.

Kijev ad otthont a 8. Lányok Európai Matematikai Olimpiájának (EGMO), mely április 7-15. között kerül megrendezésre. Magyarország minden évben képviseltette magát a versenyen, az idei csapat:
Hámori Janka
Kerekes Anna
Kocsis Anett
Mészáros Anna
Csapatvezető: Fekete Panna, csapatvezető-helyettes: Kiss Melinda

·        Matematikus Hangverseny - ELTE Díszterem, 2019. április 24. 19:00

A szervezők mindenkit szeretettel meghívnak az ingyenes koncertre.

Április 7-éig várják a fellépők jelentkezését is, Horváth Andrásnál lehet a mathangverseny@gmail.com címen.
Részletek:
https://sites.google.com/site/mathangverseny/jelentkezes

·        Alkalmazott Matematikai Nap - BME Matematika Intézet, 2019. április 29. 16:00

A BME Matematika Intézetének rendezvényén előadást tart Denis Weaire FRS (Trinity College, Dublin) "On growth and form (of bubbles)" címmel.
Bővebb információk:
https://math.bme.hu/alkmatnap

·        Lányok Napja - 2019. április 30.

A Lányok Napja egy országos STEM területekhez közel álló szakmákat népszerűsítő pályaorientációs nap diáklányok részére. Ezen a napon felsőtagozatos általános- és középiskolás lányok látogatják meg az ország vállalatait, egyetemeit és kutatóintézeteit, ahol interaktív programokon keresztül, gyakorló szakemberektől ismerhetik meg a tudományok, a technológia és az informatika világát. Az eseményt a Nők a Tudományban Egyesület immár 8. alkalommal szervezi meg, 2019. április 30-án, kedden.
Több vidéki és budapesti helyszínen is lesznek események, a programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Erről bővebb információk:
http://lanyoknapja.hu/programlista/

·        Az 59. Rátz László Vándorgyűlést 2019. július 3-6. (szerda-szombat!) között a Premontrei Iskolaközponttal
közösen Gödöllőn tartjuk.

·        SZJA egy százalék

2019-ben is lehetőség van arra, hogy mindazok, akik a magyar matematika érdekében végzett tevékenységünket kívánják támogatni, a 2018-ban befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlják Társulatunknak.
BJMT adószáma 19815613-2-41.

Támogatásukat ezúton is köszönjük!

·        Matematika Nemzetközi Napja

A Nemzetközi Matematikai Unió (IMU) március 14-ét (a "pi nap"-ot) javasolja a Matematika Nemzetközi Napjának (International Day of Mathematics). Várhatóan ezt az UNESCO novemberben elfogadja, és igy 2020. március 14-én lenne az első ilyen esemény.
Minden évben egy nem kötelező, de ajánlott témakör köré építenék a Pi Nap programját.
Az IMU most felhívással fordult a tagegyesületekhez, javaslatokat várnak a 2020-ban elsőként megrendezendő "Matematika Nemzetközi Napja" témájára.
A javaslatokat 2019. április 30-ig várják, tagjaink esetleges ötleteit a bolyai.tarsulat@renyi.mta.hu címre kérjük, azokat összesítjük és továbbítjuk az IMU felé.
Társulatunk - csatlakozva az IMU felhívásához - szintén szervez majd olyan eseményt a Pi Nap alkalmából, mellyel növeljük a matematika láthatóságát. Ehhez is várunk javaslatokat, ötleteket a fenti e-mail címre.

 

2. Díjak

 

·        Széchenyi-díj - 2019.

Rónyai Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA SZTAKI kutatóprofesszora, a BME TTK Matematika Intézet Algebra Tanszékének egyetemi tanára a hazai számítástudomány klasszikus algebrai irányzatának megteremtésében betöltött kimagasló szerepe, a gyűrűelmélet, valamint a kommutatív algebra és az algebrai számelmélet algoritmikus kérdéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként vehette át a díjat 2019. március 15-én.
Bővebb információk:
https://mta.hu/mta_hirei
https://math.bme.hu/ronyai-lajos-szechenyi-dij

·        MOL Mester - M Díj 2019

Idén 2019. március 22-én vehette át a díjat tíz kiemelkedő munkát végző pedagógus, köztük
Pintér Ferenc matematikatanár (Nagykanizsa), a Bolyai Társulat Oktatási Szakosztályának egyik alelnöke.
A MOL Mester-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, ezzel egy időben szakmailag, emberileg is tanítványaik példaképei.
További részletei elérhetők:
https://molalapitvany.hu/cikk/iden-is-tiz-kivalo-tanar-es-edzo-kapta-meg-a-mol-mester-m-dijat
https://mik.uni-pannon.hu

 

3. Tagság

 

·        Belépés

Új társulati tagokat az Elnökség választ, ha be kíván lépni, akkor a honlapunkon található belépési nyilatkozatot kell kitölteni.

·        Tagdíj

A 2019. évi tagdíj összegét a küldöttgyűlés hagyja majd jóvá. Ezután a tagdíj mértékéről és a befizetés határidejéről
újabb levelet írunk. Itt felhívjuk szíves figyelmét a tagdíj fizetésével kapcsolatos azon kitételre,
hogy "aki még a Küldöttgyűlés előtt befizeti tagdíját, jogosult az előző évre meghatározott összeget fizetni"
2018-ban:

    a javasolt összeg 6.000.-,
    a minimálisan befizetendő összeg 5.000.- Ft volt;
    az általános, ill. középiskolás diákoknak, a nappali tagozaton B.Sc. vagy M.Sc. fokozatot szerző egyetemistáknak
    és a 70. évüket be nem töltött nyugdíjasoknak 600.- Ft.
Az összeget átutalhatja a Kereskedelmi és Hitelbanknál kezelt 10200830-32310243 sz. bankszámlánkra vagy előzetes jelzés alapján csekket küldünk a befizetéshez. Érdemes élni ezen jogával!

·        Taglétszám

Aktuális taglétszám: 1206 fő.

 

4. Közoktatás

 

·        Matematikai képzést népszerűsítő videók

Pályaválasztás előtt állóknak a figyelmébe érdemes ajánlani:

A Debreceni Egyetem MTMI portálján elérhetőek a Természettudományi és Technológiai Karon a tanszékekről, az ott folyó képzésről és életpályákról készült, az alábbi linken egy egyszerű regisztrációt követően elérhető népszerűsítő videók:
https://mtmi.unideb.hu/enrol/index.php?id=13

Szakismertető, szakokat bemutató filmek az Eszterházy Károly Egyetemről, szakfelelősi és hallgatói szemmel, többek között a matematika alapszakról is:
https://uni-eszterhazy.hu/hu/ttk/ttk/ttk-hirei/c/szakajanlo-2019

·        Játékos on-line feladatok

Játékos on-line matematikai feladatgyűjtemény az 1-8. osztályosok részére:
https://www.matika.in/hu/

 

5. Versenyek, felkészítők

 

·        Arany Dániel Matematikaverseny

A KEZDŐK és HALADÓK I. és II. kategóriájában és KEZDŐK és HALADÓK III. kategóriájában:
Döntő: 2019. április 11. (csütörtök) 11-15 óra

·        41. Hajós György Matematika Verseny

A versenyt idén a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara tartja április 12-14. között Veszprémben.
A verseny honlapja: https://hajos2019.mik.uni-pannon.hu/

·        Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2019. május 31.

·        Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny

III. zárthelyi forduló: 2019. április 12.

·        Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Országos döntő eremdényhirdetése:
2019. április 14. 9:00 - Művelődési és Sportház, Szombathely (Március 15. tér 5.)

 

6.  Konferenciák

 

·        Workshop on Convexity - SZTE Bolyai Intézet, 2019. április 5-6.

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének szervezésében nemzetközi workshopot rendeztek.
Bővebb információ:
http://www.math.u-szeged.hu/convexity2019/

·        Gondolkodni – más – hogy? - ELTE Tanító- és Óvóképzői Kar, Budapest, 2019. május 29.

Negyedik alkalommal rendez konferenciát az ELTE TÓK és a Magyar Pedagógiai Társaság a kisgyerekkori gondolkodás fejlesztésének lehetőségeiről. Az idei találkozó két fő témája a történetmesélés, valamint a mozgásos gondolkodásfejlesztés.
Bővebb információ:
http://old.tok.elte.hu/tarstud/gf4/

·        Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations - SZTE Bolyai Intézet, 2019. június 17-21.

Az 1979 óta megrendezésre kerülő konferenciát idén 11. alkalommal rendezi a SZTE Bolyai Intézete. Információk:
http://www.math.u-szeged.hu/11QTDE/

        

7. Tudomány

 

·        Alapkutatási kiskáté - Lovász László írása a felfedező kutatások fontosságáról

Miben különbözik az alap- és célzott kutatás? Ha az alapkutatások eredményei nemzetközileg is szabadon elérhetők, miért kell nekünk, egy kis és nem túl gazdag országnak ebben részt vennünk?
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének írása az MTA honlapján olvasható.

·        Karen Keskulla Uhlenbeck amerikai matematikus az Abel-díj idei nyertese

A matematikai Nobel-díjként is emlegetett elismerés a világ egyik legjelentősebb tudományos kitüntetése, melyet Niels Henrik Abel (1802-1829) norvég matematikus emlékére alapították 2002-ben. Először nyerte el a rangos díjat nő. A 76 éves Uhlenbeck a "geometriai parciális differenciálegyenletek, a mértékelmélet és az integrálható rendszerek területén elért úttörő eredményeiért, valamint munkásságának az analízis, a geometria és a matematikai fizika területére gyakorolt jelentős hatása elismeréseként" kapja a díjat.
További információk:
https://www.renyi.hu/hu/hir/elso-izben-itelte-oda-noi-tudosnak-az-abel-dijat-a-norveg-tudomanyos-akademia
https://hvg.hu/elet/20190325_A_matematikai_Nobel_elso_noi_gyoztese_Matematikus_vagyok_nem_noi_matematikus

·        Prékopa András akadémikusról készült videófelvétel

A 2014-ben Szénássy Barna születésének 100. évfordulója alkalmából Debrecenben rendezett emlékülésen szólalt fel Prékopa András akadémikus, a felvétel ott készült.
A felvétel letölthető Varga János székesfehérvári tagunk felajánlásából honlapjáról:
http://www.picaso.hu/publikaciok

 

8.      Emlékőrzés

 

·        Egon Balas

Életének 96. évében elhunyt Egon Balas (1922.06.07-2019.03.18) amerikai-magyar matematikus, az MTA külső tagja, a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem alkalmazott matematika professzora. Munkássága alapvetően hozzájárult az operációkutatás formálásához.

További információk:
https://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-egon-balas-matematikus-az-mta-kulso-tagja-109560
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balas_Egon

·        Kertész Andor

90 éve született Kertész Andor (Gyula, 1929. febr. 19. - Budapest, 1974. ápr. 3.) matematikus, egyetemi tanár.
Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. 1960-tól a debreceni KLTE-en az algebrai és számelméleti tanszéket vezette. Az 1962-64-es és az 1968-71-es években a hallei egyetem vendégprofesszora volt. 1968-ban a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja lett. Kutatási területe a modern algebra volt. Korai munkáinak nagy része az Abel-csoportokra vonatkozik, később modulelmélettel foglalkozott, élete utolsó évtizedét főképpen a gyűrűelméleti kutatásoknak szentelte. Jelentősek még halmazelméleti eredményei is, ezek struktúraelméleti kutatásaival állnak szoros kapcsolatban. Értékesek matematikatörténeti munkái.

További információk:
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kertesza

·        Lévay Ede

155 éve született Lévay Ede (Nagyvárad, 1864. ápr. 18. - Budapest, 1928. dec. 30.) mennyiségtan- és természettantanár, lapszerkesztő, igazgató
Mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelét a kolozsvári tudományegyetemen szerezte. Doktori disszertációját is itt írta, fizikai kémiai témából. Szegeden, Nyitrán, Pozsonyban, majd Budapesten a VIII.ker.-i főreálban tanított. Itt, a Tavaszmező utcában előbb Kacsóh Pongrác azután Faragó Andor is a kollegája volt. 1914-ben lett az V. ker.-i főreál igazgatója a Markó utcában. Matematikai, fizikai, csillagászati tankönyvek szerzője, az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője volt.

További információk:
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=levay

·        Tamássy Lajos

2019. február 12-én, életének 96. évében elhunyt Tamássy Lajos a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Professor Emeritusa, a Publicationes Mathematicae nemzetközi folyóirat főszerkesztője, a Geometria Tanszék volt vezetője.

A 2014-ben Szénássy Barna születésének 100. évfordulója alkalmából Debrecenben rendezett emlékülésen felszólalt Tamássy Lajos.
Varga János székesfehérvári tagunk felajánlásából honlapjáról letölthető az ott készült felvétel:
http://www.picaso.hu/publikaciok

·        Vincze István

20 éve hunyt el Vincze István (Szeged, 1912. febr. 26. - Budapest, 1999. ápr. 18.) matematikus, egyetemi tanár
Matematika-fizika szakos középiskolai tanárként végzett Szegeden 1935-ben, majd biztosítási matematikusként dolgozott. 1949-ben ő is alapító tagja volt a Rényi Alfréd által kezdeményezett matematikai kutatóintézetnek, ahol a statisztikai osztályt vezette egészen nyugdíjazásáig. Mellette a BME, majd az ELTE hallgatóit avatta be a matematikai statisztika rejtelmeibe. Ezt a tudományágat ő maga is számos új eredménnyel gazdagította. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén sok országba elvitte a magyar matematika jó hírét, de itthon is számos nemzetközi részvételű konferenciát szervezett. Több nemzetközi statisztikai folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja, 100-nál is több tudományos publikáció és 10 könyv szerzője illetve társszerzője. (Dr. Radnai Gyula)

További információk:
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=vincze

 

9.  Egyéb

 

·        Filmklub az Akadémián

Rádiócsillagászok, természetőrök, Kazinczy Ferenc - április 10-től ismét Filmklub az Akadémián. Idén tavasszal nyolc héten át újból izgalmas, változatos tematikájú filmekkel várják az érdeklődőket vetítéseikre az MTA Székházába.

További információk:
https://mta.hu/mta_hirei/filmklub-az-akademian-109475

·        GDPR - Adatvédelmi Nyilatkozat

Korábban kiküldött felhívásunknak megfelelően ezúton is kérjük tagjainkat, hogy aki ezidáig nem töltötte ki a Nyilatkozatot, legyen szíves minél hamarabb visszaküldeni.