10. Hírlevél

HÍRLEVÉL

a Bolyai János Matematikai Társulat tagjainak

10/2018. január

 

 

1. Hírek, események

ˇ        Megjelent az Érintő 6., decemberi száma, újból sok érdekes és hasznos cikkel.

ˇ        Nők a tudományban Kiválósági Díj 2017.

A Nők a Tudományban Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Pályázati feltételek és a jelentkezés módja elérhető az MTA honlapján.
Határidő: 2018. január 21.

ˇ        Székelyhidi László kapta a rangos Leibniz-díjat

A Lipcsében kutató magyar matematikus nyerte el idén a német "nemzeti Nobel-díjnak" is nevezett és 2,5 milló eurós pénzdíjjal együtt járó rangos elismerést a parciális differenciálegyenletek területén elért eredményeiért. A Német Kutatási Alap díja szabadabb kutatási lehetőséget biztosít a legkiemelkedőbb tudósoknak és egyúttal motiválja a őket fiatal, tehetséges kutatók pályájának előmozdítására.
További információk:

    http://mta.hu/tudomany_hirei/szekelyhidi-laszlo-elnyerte-a-leibniz-dijat-108363/

    https://www.mathematik.de/dmv-blog/2244-leibniz-preise-2018-mathematiker-sz%C3%A9kelyhidi-ausgezeichnet/

 

2. Díjak

ˇ        A Bolyai Társulat 2017. évi díjátadó ünnepségét december 20-án tartottuk az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóinézetének nagytermében.
Gratulálunk a díjazottaknak, méltatásuk és összefoglaló a díjátadóról az Érintő következő számában lesz olvasható.

                   SZELE TIBOR EMLÉKÉREM
                   Simon Károly

                   FARKAS GYULA EMLÉKÉREM
                   Görbe Tamás Ferenc
                   Kerepesi Csaba
                   Kovács Balázs
                   Kyeongah, Nah

                   GRÜNWALD GÉZA EMLÉKÉREM
                   Bertók Csanád
                   Kiss Viktor
                   Nagy Dániel
                   Soukup T. Dániel
                   Szikszai Márton

                   PATAI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY DÍJA
                   Csányi Petra
                   Vinczéné Varga Adrienn

                  RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ
                   I. fokozat - Maga Balázs
                  II. fokozat - Konkoly Ágnes

                  KÜRSCHÁK JÓZSEF MATEMATIKAI TANULÓVERSENY DÍJAZOTTJAI
                  II. díj  - Janzer Orsolya Lili, Matolcsi Dávid, Molnár-Sáska Zoltán
                  III. díj - Kerekes Anna
                  Dicséret - Alexy Marcell, Záhorsky Ákos

                 SCHWEITZER MIKLÓS EMLÉKVERSENY DÍJAZOTTJAI
                 I.  díj   - Maga Balázs
                 II.  díj - Ágoston Tamás
                 III. díj - Csernák Tamás, Fehér Zsombor, Szőke Tamás
                 Dicséret - Kúsz Ágnes Tímea

ˇ        Az Rátz Tanár Úr Életműdíj 2017. évi díjátadó ünnepségét november 29-én tartották a Magyar Tudományos Akadémián.

               Díjazottak matematikából:

† Dr. Mezei István

Dr. Mezei István 1969-től 2009-ig az ELTE TTK Analízis tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként, mellette 1987-től 2017-ig az Óbudai Árpád Gimnázium óraadó tanára.
Munkáját mindig a pontosság, precizitás, a diákok és kollégák tisztelete, szeretete jellemezte. Tanítványait mindig elvarázsolta szemléletes, jól érthető és követhető óráival. Rendszeresen foglalkozott a kiemelkedően tehetséges tanulókkal. Ennek is köszönhető, hogy a matematikai OKTV-n egyik tanítványa első helyezést ért el, és sok tanítványa jutott be az OKTV és a különböző országos versenyek döntőibe.
Aktívan kivette részét a tanórákon túlmutató tevékenységekből is. 1984-től 1995-ig az Arany Dániel Mate-matikaverseny Kezdő bizottságának tagja. Mindig lehetett rá számítani versenyek, kirándulások kísérő tanáraként, ahol nyugalmával, kitartásával, jó kapcsolatteremtő képességével kivívta a kollégák és a diákok szeretetét.
Kollégáinak heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat, ahol főleg az analízis tanításának módszereiben tudott nagyon sok jó ötletet adni. A diákok érdeklődését mindig fel tudta kelteni, és gyakran a tananyagon is túlmutató óráival képes volt a teljes csoportot lekötni, mert lényegre törően, sok-sok gyakorlati példával, több oldalról megközelítve világossá tudta tenni még a nehezebb anyagrészeket is mindenki számára. Mindig a diákok képességeihez igazította magyarázatainak mélységét. Speciális matematika tagozaton különösen élvezte, hogy a matematika szépségeit a kötelező tananyagon túl is megoszthatta diákjaival. Magyarázati tiszták, világosak voltak.
Közvetlensége, természetes viselkedése, mindig mosolygós szeme üde színfolt volt a gimnáziumi mindennapok során. Egész lényéből sugárzott a matematika és az élet iránti szeretetet, a játékosság, és ezáltal tanítványai számára is bemutatta, hogy a matematikai összefüggések egyre mélyebb megismerése milyen örömteli élményt tud adni.
Hatalmas tárgyi tudása emberséggel, szerénységgel, életszeretettel párosulva életre szóló tudást adott tanítványainak. Szakmai felkészültségében, emberi kvalitásaiban kiváló tanár, akinek magával ragadó, humoros előadásmódja még a nehezebb órákat is élvezetessé tette.
Szakmai és emberi tulajdonságai alapján dr. Mezei István méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

Egyed László

Egyed László 1987-ben végzett a szegedi József Atilla Tudomány Egyetem matematika-fizika tanári szakán. 1988 augusztusától a Bajai III. Béla Gimnázium matematika és fizika szakos tanára, 1994-től a matematikai munkaközösség vezetője.
Munkáját az elhivatottság, a diákok tisztelete és szeretete, valamint kivételes szakmai igényesség jellemzi. Tanítását sodró lendülettel, színes előadással fűszerezve, ugyanakkor érthetően, élvezhető formában végzi. Tanári egyéniségével nemcsak magával ragadja a hallgatóságot, hanem a különleges munka-kapcsolatot tanítványaival tartósan fenn is tartja. Biztatása, segítőkészsége, empátiája és korrektsége miatt minden kollégája bizalommal fordul hozzá tanácsért, segítségért.
Tanórai munkája mellett rendszeresen tart szakköri foglalkozásokat tehetséges diákok számára. Minden évben nagyon sok tanulója vesz részt a különböző matematikai versenyeken, ahol több ízben is kimagasló eredményeket értek el.
Aktívan részt vesz különböző matematikai versenyek szervezésében és lebonyolításban (Bátaszéki, Kalmár László és Zrínyi Ilona matematikaverse-nyek). Az utóbbi években a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány által szervezett "Matematikai tréning" táborokban és a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón tart foglalkozásokat határon túli magyar és magyarországi diákok számára.
A tanárok továbbképzéseiben is aktív szerepet vállal előadóként. A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány által szervezett "Általános- és Középiskolai Matematikai Tehetséggondozás" című továbbképzésen, a "Rátz László Vándorgyűlésen", és a "Szabadkai Nyári Akadémián" az általános iskolai szekcióban tartott feladatmegoldó szemináriumokat.
Több éven keresztül a Zrínyi Ilona Matematikaverseny egyik feladatsorának készítője. Rendszeres résztvevője a Rátz László Vándorgyűlésnek. A Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának tagja. Egyik helyi szervezője volt az 2016. évi, nagyon jól sikerült bajai Rátz László Matematikai Vándorgyűlésnek.
Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 2010-ben Beke Manó, 2012-ben Ericsson, 2013-ban Bonis Bona díjat kapott.
A tanár úr sokrétű tehetséggondozó tevékenységének, szakmai aktivitásának méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

               Díjazottak fizikából:

                    Dr. Piláth Károly
                    Mester András

               Díjazottak kémiából:

                    Dancsó Éva
                    Dr. Antal-Szalmás Lajosné

               Díjazottak biológiából:

                    Gál Béla
                    Zátonyi Szilárd

ˇ        Prima Primissima - 2017.

15. alkalommal kerütek átadásra a Prima Primissima díjak. Magyar oktatás és köznevelés kategóriában:
Hámori Veronika a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója vehette át az elismerést.
A díjazottak teljes névsora megtekinthető a Prima Primissima Díj honlapján.

 

3. Tagság

 

ˇ        Taglétszám

1243 fő

 

4. Közoktatás

 

ˇ        A májusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai minden tantárgyból elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján:

                        https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_kozismereti_vizsgatargyak

ˇ        Matematika oktató sorozat gyerekeknek az M2-n:

                        https://www.mediaklikk.hu/musor/matrica-negyzetgyok/

 

5. Versenyek, felkészítők

 

ˇ        Varga Tamás Matematikaverseny 2. forduló: 2018. január 23.
további információ:

                        http://www.mategye.hu/

ˇ        OKTV I-II. kategória 2. forduló: 2018. január 24.
további információ:

                        https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

ˇ        Arany Dániel Matematikaverseny I-II. kategória 2. forduló és III. kategória 1. forduló: 2018. február 8.
további információ és versenykiírás:

                        http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm

 

6.  Konferenciák

 

ˇ        MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának szegedi tanácskozása - 2017. november 14-15.

"A tévedés hozzátartozik a gondolkodáshoz" címmel olvasható - és a videofájloknak köszönhetően látható - beszámoló az MTA honlapján az MTA SZAB Oktatáselméleti Munkabizottsága szervezésében tartott szegedi tanácskozásról, melyen nyolc kutatócsoport számolt be első évi eredményeiről.
A természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoport beszámolójának absztrakt kötete pdf-ben is letölthető.

ˇ        20th European Conference on Mathematics for Industry, 2018. június 18-22., Budapest

A Bolyai János Matematikai Társulat, az ELTE Matematikai Intézete és az MTA SZTAKI közös szervezésében, a European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) megbízásából 2018. június 18-22. között kerül megrendezésre a 20. konferencia a matematika ipari alkalmazásainak témakörében. A konferencia nyelve angol.
Bővebb információk:

http://ecmi.bolyai.hu/

ˇ        IMU 6th Heidelberg Laureate Forum - 2018. szeptember 23-28., Heidelberg, Németország

A Nemzetközi Matematikai Unió (IMU) rendezvényére meghívják a Fields Medal, Abel Prize, ACM A.M. Turing Award, Nevanlinna Prize, ACM Prize in Computing díjak korábbi kitüntetettjeit. A számítógéptudomány és a matematika területén tehetésges fiatalok (egyetemi hallgatók, PhD jelöltek, posztdoktori képzésben részt vevők) is jelentkezhetnek a fórumra. Bővebb információk és online jelentkezési lap:

https://application.heidelberg-laureate-forum.org

Jelentkezési határidő: 2018. február 9.

 

7.  Tudomány

 

ˇ        Megtalálták az eddigi legnagyobb prímszámot

Többek között az index.hu oldalán jelent meg a hír, hogy Jonathan Pace és szuperszámítógépes hálózata megtalálta a eddigi legnagyobb prímszámot: 2 77232917-1

 

8.      Emlékőrzés

 

ˇ        Császár Ákos

Életének 94. évében, 2017. december 14-én Budapesten elhunyt Császár Ákos (1924.02.26-2017.12.14) matematikus, akadémikus, a Bolyai Társulat egykori főtitkára, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke.
Az MTA oldalán olvasható életéről megemlékező írás:

http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-csaszar-akos-matematikus-az-mta-rendes-tagja-108334

ˇ        Mezei István

2017. november 4-én, 71 éves korában elhunyt Mezei István matematikus.
Több mint 40 éven át volt az ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékének adjunktusa, emellett 30 éven át az Óbudai Árpád Gimnázium tanára.
Az Érintőben megjelent megemlékező írás:

http://ematlap.hu/index.php/gazda-g-sag-2017-12/623-megemlekezes-mezei-istvanrol-2

ˇ        Thiry Imréné

Thiry Imréné, Gabi néni, a Budapesti Fazekas Gimnázium legendás matematikatanára 87 évesen, 2018. január 3-án csendesen elhunyt.

ˇ        Votisky Zsuzsa

Votisky Zsuzsa, a Typotex Kiadó alapítója és vezetője, a természettudományos könyvkiadás emblematikus alakja, a Rátz László Vándorgyűléseken népszerű "Hangos könyvek" fő szervezője 2018. január 5-én elhunyt.

ˇ        215 éve született Bolyai János

Bolyai János (1802. december 15. - 1860. január 27.)
matematikus és hadmérnök, Bolyai Farkas fia és tanítványa, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja.
1910. január 20-án jelent meg az alábbi írás Marosvásárhelyen a Székely Lapokban "A két Bolyai" címmel:

http://math.bme.hu/~hujter/2bolyai1.JPG

http://math.bme.hu/~hujter/2bolyai2.JPG

http://math.bme.hu/~hujter/2bolyai3.JPG

http://math.bme.hu/~hujter/2bolyai4.JPG