Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Alkalmazott Matematikai Lapok

Az Alkalmazott Matematikai Lapokat 1975-ben alapították. Ezt megelőzően a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei és annak jogelődjei, a Bolyai János Matematikai Társulat által kiadott Matematikai Lapok, az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat által kiadott Matematikai és Fizikai Lapok, a Műegyetemi Lapok, valamint az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének (1956-tól Matematikai Kutató Intézetének) Közleményei voltak a matematika magyar nyelvű, tudományos folyóiratai.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok célja olyan eredeti tudományos cikkek közlése, amelyek a gyakorlatban vagy más tudományokban közvetlenül felhasználható új matematikai eredményt, programot, algoritmust vagy numerikus módszert tartalmaznak, illetve már ismert matematikai apparátus újszerű és jelentős alkalmazását mutatják be. A folyóirat feladata az MTA Matematikai Tudományok Osztályának munkájára vonatkozó közlemények, könyvismertetések publikálása, valamint az alkalmazott matematikai konferenciákról, továbbá a rangos hazai és nemzetközi díjakról való beszámolás is.