Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

A díj odaítélésének menete

A Reményi-díj a komoly szakmai tiszteletnek örvendő Graphisoft-díj utóda. A díjazottak kiválasztási módszere és a díj változatlan, csak az adminisztráció és a díj háttere módosult.

Bizottság

A Díjazottak kiválasztását egy háromtagú szakmai bizottság felügyeli:

 • Ács Katalin — a díj korábbi és további mentora, BJMT Oktatási Szakosztály tagja és korábbi titkára
 • Ratkó Éva — a KöMaL szerkesztője, BJMT Oktatási Szakosztály tagja
 • Recski András — az AIT-Budapest akadémiai vezetője, professor emeritus (BME), BJMT Választmányi tag.

A díj

Minden évben legfeljebb 20 díj kerül kiosztásra. A díj egy gravírozott üveg plakettből és jutalomdíjból áll. A jutalomdíj összege bruttó 300.000 Ft/fő.

Díjátadó

A díj minden év júliusában a BJMT által szervezett Rátz László Vándorgyűlésen kerül átadásra a nyitónap plenáris ülésén, ahol jelen vannak a matematikatanári szakma képviselői.

A díjazottak köre és kiválasztása:

 • A díjazott tanárok az adott tanév (következő pontban megnevezett) matematikaversenyein résztvevő legjobb középiskolás diákjainak felkészítő tanárai közül kerülnek ki. A Reményi-díjra nem lehet pályázni, sem ajánlani valakit, hanem kizárólag a tanítványok versenyeredményei révén lehet bejutni a jelöltek közé. Az utóbbi évek díjazottjainak kiejtése után egy algoritmus segítségével jelöli ki a bizottság a tanév 20 díjra érdemes tanárát.
 • A díj a két matematikaverseny összesen 9 kategóriáját veszi számításba: az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny (Kezdő I., II., III.; Haladó I., II., III.) és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (I., II., III.) matematika kategóriáit.
 • A diákok által megjelölt felkészítő tanárok, helyezések és kategóriák szerint rendezett névsora a kiindulási pont.
 • A díjazott tanárok kiválasztását megelőzi az adott iskola igazgatójának „hitelesítő” e-mailje, miszerint a tanár valóban az adott versenyző tanára és az adott iskola kollégája.
 • Ha egy versenyző neve mellett több felkészítő tanár szerepel, akiknek „hitelesítése” megtörtént, akkor mindegyikük jogosult a teljes díjra.
 • Az ismétlődések elkerülése miatt a díjat legfeljebb 8 évente lehet újra megkapni.
 • A korábban Rátz tanár úr-díjjal jutalmazott tanárok nem jogosultak a Reményi-díjra.
 • A bizottság szem előtt tartja még, hogy az OKTV és az Arany Dániel Matematika Tanulóverseny tekintetében arányosan szerepeljenek a díjazott tanárok.