Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Előzmények - Graphisoft-díj

1997 végén Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója keresett méltó felhasználást a Szécheny-díjához kapott összeghez. Fontos mérföldkövek előtt állt akkor a cég: termékeinek sikerére alapozva folyt a nemzetközi tőzsdei bevezetés előkészítése, átadás előtt álltak már a Graphisoft Park első épületei. A Graphisoft-díjat Bojár Gábor a szoftver cég akkori vezetőjeként alapította 1998-ban, és az erre a célra létrehozott alapítvány működtette 22 éven keresztül. Az anyagi alapokat néhány kezdeti egyéni befizetésen túl a Graphisoft SE (SE=Societas Europaea) rendszeres éves támogatása biztosította.

1998 óta minden évben a legjobb versenyeredményeket elérő diákok tanárait jutalmazta az alapítvány. Az első években még támogattunk néhány matematika-oktatáshoz szorosan kapcsolódó rendezvényt, kiadványt is, de ezen igények ugrásszerű növekedése miatt a kuratórium úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló pénzt kizárólag tanári díjazásra fordítja. Eleinte néhány különdíjat is kiadtunk azoknak, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a magyar matematika-oktatás eredményességéhez. Ezt a szerepet 2001-től átvette a Rátz tanár úr-díj, az Ericsson, Graphisoft és Richter közös életmű díja a természettudományos oktatásban kiemelkedő középiskolai matematika, fizika, kémia és biológia tanároknak. 2009 és 2011 között ideiglenesen bővítettük a díjazottak körét informatika tanárokkal is, majd később visszatértünk a kiinduláshoz.

Néhány adat: 2019-ig 465 díjat adtunk ki, ebből az első években 17 volt a különdíj, 2009-2011 között 19 informatika tanár is kapott díjat. Hatan voltak, akik 22 év alatt háromszor és 40-en, akik kétszer kaptak díjat.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Sparing László (2008-tól), tagjai Holics László, Váncsa István volt. Titkára Ács Katalin.