Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Tisztségviselők

A Küldöttgyűlés névre és tisztségekre szólóan három évre választja meg a Társulat vezető és központi szerveinek tagjait és behívási sorrendjük meghatározásával póttagjait, valamint a szakosztályok vezetőit.

A Társulat 2021. május 8-án megtartotta éves Küldöttgyűlését, a veszélyhelyzettel kapcsolatos előírásoknak megfelelve online módon, zoom felületen. Idén esedékes a tisztújítás is, amit időben elő is készítettünk, de nem találtunk olyan online titkos szavazási lehetőséget, ami megfelel az alapszabályunk és az ügyrendünk előírásainak. Az 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet alapján, ha a tisztségviselők megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, alapítói vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad. Így a Társulat vezetése azt a döntést hozta, hogy a tisztújítást elhalasztjuk, egy rendkívüli küldöttgyűlés keretében tartjuk meg. 

A rendkívüli tisztújító küldöttgyűlést 2021. szeptember 25-én tartottuk meg, ahol a küldöttek az alábbi tisztségviselőket választották meg:

 

A Bolyai János Matematikai Társulat tisztségviselői 2021 - 2024 években:                            

 

Tiszteletbeli elnökök:   Csiszár Imre, Győry Kálmán, Katona Gyula, Révész Pál, T. Sós Vera

 

Elnök:                             Pálfy Péter Pál, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Budapesti alelnök:      Szász Réka, Budapest Semesters in Mathematics Education, Lauder Javne Iskola

Vidéki alelnök:             Krisztin Tibor, SZTE Bolyai Intézet, Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék  

Főtitkár:                        Simon Péter, ELTE TTK Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

Főtitkárhelyettes:       Patkós Balázs, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Pénztáros:                     Lippner György, Európa Rendezvényiroda

 

Tudományos szakosztály:

Elnök:             Pintz János, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Alelnökök:     Hajdu Lajos, DE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék

                        Horváth Gábor, Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.

                        Muzsnay Zoltán, DE TTK Matematikai Intézet, Geometria Tanszék  

Titkár:            Pálvölgyi Dömötör, MTA-ELTE Lendület Kombinatorikus Geometria Kutatócsoport

 

Alkalmazott matematika szakosztály:

Elnök:              Röst Gergely, SZTE Bolyai Intézet, Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Alelnökök:      Csáji Balázs Csanád,SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólabor                        

                         Fazekas István, DE Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék

                         Miklós Dezső, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Titkár:            ifj. Molnár-Sáska Gábor, Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.

 

Oktatási szakosztály:

Elnök:             Kosztolányi József, SZTE Bolyai Intézet, Analízis Tanszék  

Alelnökök:     Bíró Bálint, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger

                         Erdős Gábor, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa 

                        Remeténé Orvos Viola, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Titkár:            Kosztra Gábor, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest

                                  

Ellenőrző bizottság:

Elnök:           Tóth János, BME TTK Matematikai Intézet, Matematikai Analízis Tanszék

Titkár:          Csizmadia Róza, Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola, Nyíregyháza

Tagok:          Kroó András, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

                       Nagy Gábor Péter, BME TTK Matematikai Intézet, Algebra Tanszék 

                       Pink István, DE Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék

1. póttag:    Molnár István, Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar, Békéscsaba

2. póttag:    Vértesi Péter, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

 

Fegyelmi bizottság:

Elnök:          Szalay Mihály, ELTE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék  

Titkár:         Móri Tamás, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet  

Tagok:         Fűrész Jánosné, Bátai Hunyadi János Általános Iskola                                            

                      Kocsis Imre, DE Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék  

1. póttag:    Pongrácz András, DE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék

2. póttag:   Gilányi Attila, DE Informatikai Kar, Információ Technológia Tanszék

 

Választmányi tagok:

 1. Besnyőné Titter Beáta, Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
 2. Boros Zoltán, DE TTK Matematikai Intézet, Analízis Tanszék
 3. Csizmadia László, SZTE Bolyai Intézet
 4. Csorba Ferenc, Győr
 5. Eisner Tímea, PTE TTK Matematikai és Informatikai Kar, Matematika Tanszék
 6. Figula Ágota, DE TTK Matematikai Intézet, Geometriai Tanszék
 7. Frenkel Péter, ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék
 8. Fried Katalin, ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
 9. Friedl Katalin, BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
 10. Gyengéné Beé Andrea, Eötvös József Gimnázium, Budapest
 11. Györkös-Varga Nóra, DE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék
 12. Juhász István, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 13. Laczkovich Miklós, ELTE TTK Matematikai Intézet, Analízis Tanszék
 14. Lajos Józsefné, Budapest
 15. Lányi Vera, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
 16. Márki László, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 17. Miklós Dezső, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 18. Nagy Tibor, MATEGYE Alapítvány
 19. Oláh Vera, KöMaL - MATFUND Alapítvány, Érintő
 20. Pelikán József, ELTE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék
 21. Pintér Klára, SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Tanító- és Óvóképző Intézet - Matematika szakcsoport
 22. Pongrácz András, DE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék
 23. Ratkó Éva, KöMaL Szerkesztőség
 24. Recski András, BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
 25. Remeténé Orvos Viola, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
 26. Sinkáné Papp Mária, Nyíregyházi Egyetem Eötvös J. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 1. póttag Kevei Péter, SZTE Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék 
 2. póttag Meiszterics Zoltánné, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
 3. póttag Szabóné Szitányi Judit, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Matematika Tanszék
 4. póttag Bazsó András, DE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék
 5. póttag Horváth Eszter, Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
 6. póttag Kocsis Imre, DE Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék
 7. póttag Nagy Péter, DE TTK Matematikai Intézet, Geometriai Tanszék
 8. póttag Kántor Sándorné, DE TTK Matematikai Intézet, Geometria Tanszék