Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Előadások, szemináriumok felvételei

60. Rátz László Vándorgyűlés - online

MEGNYITÓ - Pálfy Péter Pál elnök köszöntő beszéde

BEKE MANÓ EMLÉKDÍJ díjazottjai és méltatásuk

Backhausz Ágnes: A várható érték additív tulajdonságának alkalmazásai  SPEC.MAT

Bauer Zita – Kulman Katalin: A természettudományos fejlesztés megvalósítása a tantárgyi kapcsolódások tükrében  ALSÓ TAGOZAT

Bélteki Gáborné: Bee-Bot „zsongás” matematikaórán és azon túl …  ALSÓ TAGOZAT

Bíró Bálint: A matematika élménye és kihívása  SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Bozsó Márton: Digitális eszközök, játékok és tananyagok a matematikaoktatásban  FELSŐ TAGOZAT

Burán-Schermann Friderika: Süni matek – játszva tanulunk!  ALSÓ TAGOZAT

Csapodi Csaba – Jánvári Zsuzsa: A statisztika témakörének újdonságai a kerettantervben és az érettségi követelményekben  KÖZÉPISKOLA

Csapodi Csaba – Koncz Levente: Az érettségiről érdekesen  KÖZÉPISKOLA

Dobos Sándor: OKTV feladatok tanulságai  KÖZÉPISKOLA

Fonyó Lajos: Gyöngyszemek az egyenletrendszerek világában (tippek és trükkök egyenletrendszerek megoldására)  KÖZÉPISKOLA

Freud Róbert: Számelmélet és valószínűségszámítás  SPEC.MAT

Fried Katalin: Elektronikus anyagok készítése  FELSŐ TAGOZAT

Hoffmann Miklós – Kovács Zoltán – Oláhné Téglási Ilona: Kreativitás és matematika – Poly-univerzum a matematikaoktatásban és a tanárképzésben  FELSŐ TAGOZAT

Horváth Eszter: 12 évfolyam matematika feladatokban  SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Hujter Bálint: Valószínűségszámítási feladatmegoldó szeminárium  SPEC.MAT

Hujter Bálint: Véletlen tagszámú összegekről (előadás)  SPEC.MAT

Józsa Ildikó: A digitális oktatás intézményvezetői szemmel  ALSÓ TAGOZAT

Juhász István: Várható értékkel kapcsolatos tételek és feladatok  SPEC.MAT

Katona O.H. Gyula: Lovász, a csodafelnőtt  SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Kiss Géza: Néhány évtizedeken átívelő feladat  SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Kukk Ibolya: Sajtot oszt a róka, avagy a törtek tanítása alsó tagozaton  ALSÓ TAGOZAT

Maga Péter: A számok geometriája – Minkowski öröksége  SPEC.MAT

Magyar Eszter – Szoldatics József: Pitagorasz gótikus ablakai  KÖZÉPISKOLA

Magyar Zsolt: Fokról fokra a tehetséggondozásban  FELSŐ TAGOZAT

Magyar Zsolt: Stratégiai társasjátékok a matematikai gondolkodás fejlesztésében  FELSŐ TAGOZAT

Marczis György: „Válogatás egy matematikatanár gyűjteményéből” - Eigel Ernő emlékére  KÖZÉPISKOLA

Molnár Gyöngyvér: Az eDIA online értékelő rendszer szerepe a távolléti oktatásban  FELSŐ TAGOZAT

Móricz Márk: Építsük fel! – Egy értékőrző matematika tankönyv új kiadása II. rész  ALSÓ TAGOZAT

Nagydobai Kiss Sándor – Bíró Bálint: A háromszög két új nevezetes köre  KÖZÉPISKOLA

Ódor Gergely: Véletlen fák és járványterjedés  SPEC.MAT

Ökördi Réka: De ha megy a matek, miért nem megy?  ALSÓ TAGOZAT

Paróczay Eszter – Tamás Beáta – Wintsche Gergely: Nincs új a NAT alatt?  FELSŐ TAGOZAT

Pintér Marianna: Út az egyenletekig játékokon és tevékenységeken keresztül  ALSÓ TAGOZAT

Remeténé Orvos Viola – Remete László: Diophantoszi egyenletek gyökei  SPEC.MAT

Réz-Petró Andrea: Képességfejlesztés a digitális oktatás alatt – kihívások, tapasztalatok, ötletek  ALSÓ TAGOZAT

Schultz János: Számelmélet, ahogyan én csinálom 7-8. osztályban  SPEC.MAT

Székely Péter: Magas szintű tipográfiával segített oktatás  KÖZÉPISKOLA

Szilágyi Brigitta: Egy hajóban evezünk, avagy közös nehézségek és megoldások a matematikaoktatásban  KÖZÉPISKOLA

Vancsó Ödön: Közérdekű információk az MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikatanítási kutatócsoport eredményeiről  SZEKCIÓKTÓL FÜGGETLEN

Vígh Viktor: Logikai játékok matematikája  FELSŐ TAGOZAT

 

TANÁRVERSENY eredményhirdetése