Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

3. Tagság

Belépés:

Ha be kíván lépni a Társulatba, kérjük töltse ki a Belépési Nyilatkozatot, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A csillaggal jelölt mezőket feltétlenül töltse ki! A Nyilatkozatokat kérjük, küldje el a bolyai.tarsulat@renyi.hu e-mail címünkre. Az új tagok belépésének jóváhagyása az Elnökségi Ülésen történik.

Tagdíj:

A 2021. évi tagdíj összegét a májusi küldöttgyűlés hagyja majd jóvá. Ezután a tagdíj mértékéről és a befizetés határidejéről újabb levelet írunk. Itt felhívjuk szíves figyelmét a tagdíj fizetésével kapcsolatos azon kitételre, hogy "aki még a Küldöttgyűlés előtt befizeti tagdíját, jogosult az előző évre meghatározott összeget fizetni".
A 2020. évi tagdíjak az alábbiak voltak:

- a javasolt összeg 6.000.-,
- a minimálisan befizetendő összeg 5.000.- Ft,
- az általános, ill. középiskolás diákoknak, a nappali tagozaton B.Sc. vagy M.Sc. fokozatot szerző egyetemistáknak, illetve
- a 70. évüket be nem töltött nyugdíjasoknak 600.- Ft.
- a legfeljebb 65 éves tagok esetében bevezettük az élethosszig tartó tagsági díjat, ami azt jelenti, hogy ha valaki előre befizet egy nagyobb összeget, az egész életére taggá válik. Az összeget a (66-K)xT képlet alapján kell megállapítani, ahol K jelenti az illető életkorát, amelyet az adott naptári évben betölt, T az adott évre érvényes rendes tagdíj.
- 70. életév betöltésekor mindenki mentesül a tagdíj fizetése alól, ugyanakkor automatikusan tagja marad a Társulatnak.

Az összeget átutalhatja a Kereskedelmi és Hitelbanknál kezelt 10200830-32310243 sz. bankszámlánkra vagy előzetes jelzés alapján csekket küldünk a befizetéshez.

Érdemes élni ezen jogával!

Néhány tagunk tiltakozását fejezte ki a 2019-ben legfeljebb 65 évesek számára bevezetett „élethosszig tartó tagsági díj” miatt, szerintük a 66-69 éves tagok ezáltal hátrányos helyzetbe kerülnek és ez a megkülönböztetés igazságtalan.

A Választmány novemberi ülésén tárgyalt a témáról. A kedvezmény bevezetése elsősorban a külföldön élő tagok miatt vetődött fel, ezt sajnos nem kommunikáltuk megfelelően. A lehetőség meghatározásakor nem eléggé körültekintően jártunk el, a képlet a tagok és a Társulat érdekeinek optimalizálásával született, a nyugdíjkorhatár 65 év, ezért ezt a kort vettük alapul. A vezetés átdolgozza a tagdíj erre vonatkozó részét és a 2021. májusi küldöttgyűlés elé egy új javaslatot terjeszt.  Addig is kérjük a tagok türelmét.  

Taglétszám:

Aktuális taglétszám: 884 fő.