Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Névadója

Könyvek Bolyai Jánosról:

Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából c. könyv (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága (Kriterion Könyvkiadó)

Weszely Tibor: Bolyai János - Az első 200 év (Vince Kiadó)

Szabó Péter Gábor: Legtisztább boldogság - Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János Világában (kiadja a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet)

Tóth Imre - Surányi László: Bécstől Temesvárig: Bolyai János útja a nem-euklidészi geometria felé // Szabadság és geometria: Logosz és ananké harca a geometriában (elektronikus változatban megvásárolható)

 

A Matematikai Lapokban Bolyai Jánossal kapcsolatban megjelent cikkek:

27. évfolyam, 1976-1979/1-2

Kárteszi Ferenc: Bolyai János életműve                                                           

Strommer Gyula: A Bolyai geometria szerkesztéselméletéről                           

 

29. évfolyam, 1977-1981/1-3

Szénássy Barna: Adalékok a két Bolyai fölfedezésének történetéhez                  

 

31. évfolyam, 1978-1983/ 1-3

Tudományos ülés a Tentamen és az Appendix megjelenésének 150. évfordulója alkalmából

Szénássy Barna: A két bolyai életútja és a Tentamen tudományos jelentősége        

Kárteszi Ferenc: Az Appendix előzményei és tudományos eredményei                     

Rapcsák András: Az appendix hatása a modern matematikára                              

Weszely Tibor: Bolyai János kéziratban hátrahagyott matematikai munkáiról          

 

Új sorozat 16. évfolyam, 2010/2

Kiss Elemér, Szabó Péter Gábor: A matematikai analízis problémái a két Bolyai kéziratos hagyatékában                                                                                                       

Sándor József, Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkas sorelméleti vizsgálatairól és a hozzá kapcsolódó fejleményekről                                                                                                    

Szabó Péter Gábor, Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkas kézirata a kockakettőzés problémájáról     

Szabó Péter Gábor: Bolyai János bűvös négyzetének egy általánosításáról                

Weszely Tibor: Bolyai Farkas második dolgozata a párhuzamosok elméletéről            

Toró Tibor: Bolyai rejtett kincseitől Einstein utolsó álmáig                                    

 

A Társulatról a Matematikai Lapokban:

Új sorozat 12. évfolyam, 2004-2005/2

Császár Ákos: A Társulatról – Külföldieknek                                                          

(Newsletter of EMS-ben megjelent cikk magyar nyelvű fordítása)

 

Bolyai János, a modern fizika előfutára: