Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Névadója

Könyvek Bolyai Jánosról:

Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából c. könyv (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága (Kriterion Könyvkiadó)

Weszely Tibor: Bolyai János - Az első 200 év (Vince Kiadó)

Szabó Péter Gábor: Legtisztább boldogság - Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János Világában (kiadja a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet)

Tóth Imre - Surányi László: Bécstől Temesvárig: Bolyai János útja a nem-euklidészi geometria felé // Szabadság és geometria: Logosz és ananké harca a geometriában (elektronikus változatban megvásárolható)

 

A Matematikai Lapokban Bolyai Jánossal kapcsolatban megjelent cikkek:

27. évfolyam, 1976-1979/1-2

Kárteszi Ferenc: Bolyai János életműve                                                           

Strommer Gyula: A Bolyai geometria szerkesztéselméletéről                           

 

29. évfolyam, 1977-1981/1-3

Szénássy Barna: Adalékok a két Bolyai fölfedezésének történetéhez                  

 

31. évfolyam, 1978-1983/ 1-3

Tudományos ülés a Tentamen és az Appendix megjelenésének 150. évfordulója alkalmából

Szénássy Barna: A két Bolyai életútja és a Tentamen tudományos jelentősége       

Kárteszi Ferenc: Az Appendix előzményei és tudományos eredményei                    

Rapcsák András: Az Appendix hatása a modern matematikára                       

Weszely Tibor: Bolyai János kéziratban hátrahagyott matematikai munkáiról       

 

Új sorozat 16. évfolyam, 2010/2

Kiss Elemér, Szabó Péter Gábor: A matematikai analízis problémái a két Bolyai kéziratos hagyatékában                                                                                                       

Sándor József, Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkas sorelméleti vizsgálatairól és a hozzá kapcsolódó fejleményekről                                                                                                    

Szabó Péter Gábor, Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkas kézirata a kockakettőzés problémájáról     

Szabó Péter Gábor: Bolyai János bűvös négyzetének egy általánosításáról                

Weszely Tibor: Bolyai Farkas második dolgozata a párhuzamosok elméletéről            

Toró Tibor: Bolyai rejtett kincseitől Einstein utolsó álmáig                                    

 

Új sorozat 22. évfolyam, 2016/1

Varga János: A Bolyai-képlet hiperbolizálása

/Hibajegyzék: 12. oldalon három helyen, a 13. oldalon egy helyen th x/k helyett hibásan csak x/k szerepel (th lemaradt)/

 

A Társulatról a Matematikai Lapokban:

Új sorozat 12. évfolyam, 2004-2005/2

Császár Ákos: A Társulatról – Külföldieknek                                                          

(a Newsletter of EMS-ben megjelent cikk magyar nyelvű fordítása)

 

Varga János mérnöktanár gyűjteménye a Bolyaiakról:

  • Bolyai János, a ’Teremtő’ (VALÓSÁG 2016/2 (február), 41-53 o. /összefoglaló cikk/)

    Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes - véleménye a cikkről: „Bolyai Jánosról szóló előadásra készülve gyűjtök anyagot. (…) Igazi szellemi élmény Varga János: Bolyai János, a ‘Teremtő’ című írása …

          A cikksorozat 2. része (2016. december 2.)

          A cikksorozat 3. része (2016. december 9.)

  • Einstein elfeledett magyar segítői (Kossuth rádió: Regényes történelem c. műsorban, Bolyai Jánosról a 4:24-5:45 perc között van szó. Forrai Mária Melinda műsora, 2014. április 27-én)
  • BOLYAI VACSORA (2013. november 8. Kolozsvár):

               Prékopa András köszöntője (5 p)

               Böröczky Károly hozzászólása Lobacsevszkijjel kapcsolatosan (2 p)

               Kulturális műsor, melyben elhangzik Bencze Mihály verse is (10 p)

               Oláh Gál Róbert Bolyai-kutató előadása (8 p)

 

"Nem akarok boldogító, idvezítő terveimmel csak a magyar nemzetre szorítkozni: az egész emberi nem általános boldogítása fekszik nekem szivemen. Mi fölséges, édes érzés lesz, ha minden választékok leomolván, az ember az embert embernek nézi."

(Bolyai János: Üdvtan)

 

Bolyai János, a modern fizika előfutára: