XXXII. Magyar Operációkutatás Konferencia

Cegléd

2017. június 14, szerda

13.00 -               Érkezés, regisztráció

14.00                 A konferencia megnyitása

14.10 - 15.00     Plenáris előadás
                            Elnök: Jordán Tibor

Fleiner Tamás: Mire jók a stabil párosítások?

15.00 - 16.40     "A" szekció: Prékopa András emlékszekció I.

                            Elnök: Szántai Tamás

Boros Endre: Diszkrét momentum problémák

Mádi-Nagy Gergely: Többváltozós diszkrét momentum problémák és alkalmazásaik

Fábián Csaba, Csizmás Edit, Drenyovszki Rajmund, Wim van Ackooij, Vajnai Tibor, Kovács Lóránt, Szántai Tamás:
Valószínűség-maximalizálás belső közelítéssel

Szántai Tamás: Az együttes valószínűség eloszlás hatása a valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási feladat optimum értékére

15.00 - 16.40     "B" szekció: Ütemezési és pakolási modellek
                            Elnök: Balogh János

Dávid Balázs, Krész Miklós: Járművek ütemezése a tervezési egységek közti hasonlóság figyelembevételével

Békési József, Galambos Gábor: FFD alapú algoritmus elemzése egy páros munka ütemezési problémára
 
Balogh János, Békési József, Dósa György, Leah Epstein, Asaf Levin: Az online elemszámkorlátos ládapakolási feladatról

Dósa György: Ládapakolási játékok

16.40 - 17.00     Kávészünet

17.00 - 18.40     "A" szekció: Prékopa András emlékszekció II.

                            Elnök: Szántai Tamás

Komáromi Éva: Prékopa András: Lineáris programozás I. A magyar operációkutatás megszerveződése: az első 30 év

Csendes Tibor, Bánhelyi Balázs, Mester Abigél, Mikló Józsefné Jónás Edit, Horváth József: Sztochasztikus optimalizálás tehenészetben
 
Gerencsér László: Az alkalmazott matematika helye a multidiszciplináris kutatásban, fejlesztésben és innovációban. Nyitott kérdések a sztochasztikus programozásban

Csáji Balázs Csanád: Bizonytalan konvex programok Monte Carlo közelítéseinek megbízhatóságáról

17.00 - 18.40     "B" szekció: Gazdasági modellezés
                            Elnök: Kovács Zoltán

Sebestyén Tamás, Longauer Dóra: Hálózati szerkezet, endogén preferenciák és egyensúly egy egyszerű cseremodellben

Kovács Zoltán, Kosztyán Zsolt Tibor, Csizmadia Tibor: Többdimenziós hierarchikus hibamód és hatáselemzés

Ágoston Kolos Csaba: Felsőoktatási felvételi feladatok modellezése vegyes egészértékű programozási feladatokkal

Dömötör Barbara, Kovács Erzsébet: Mi mozgatja a határidős devizapozíciókat?

19.15             Ünnepélyes konferencia-vacsora
                      Díjátadások: Egerváry Jenő emlékérem, Krekó Béla díj
2017. június 15, csütörtök

8.30 - 9.20    Plenáris előadás

                            Elnök: Maros István

Illés Tibor: Farkas lemmától az EP-tételekig

9.20 - 11.00    "A" szekció: Valószínűségi-statisztikai modellek

                            Elnök: Gerencsér László
 
Gerencsér László, Erőss Loránd, Fabó Dániel, Perczel György, Vágó Zsuzsanna: Pontfolyamatok statisztikai elemzése és alkalmazásuk az epilepszia kutatásban

Koniorczyk Mátyás: A kvantum korrelációk valószínűségi geometriájáról

Borgulya István: Egy evolúciós valószínűségi-modell a 2D hátizsák problémára guillotine feltétellel

Mihályffy László: Egy speciális lineáris feltételrendszer megengedett megoldásának meghatározása a változók számával arányos aritmetikai műveletek segítségével

9.20 - 11.00     "B" szekció: Döntéselmélet I. (SZTAKI)

                            Elnök: Bozóki Sándor

Ábele-Nagy Kristóf, Fülöp János: Pozitív mátrixok domináns sajátvektorának számítása ciklikus koordináták módszerével

Bozóki Sándor, Vytaliy Tsiganok: A feszítőfákból számolt súlyvektorok mértani közepének optimalitása a logaritmikus legkisebb négyzetes célfüggvényre nézve

Csáji Balázs Csanád: Hálózati fontosság növelése: PageRank optimalizálás mint Markov döntési probléma

Bozóki Sándor, Fülöp János: Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok Pareto-optimalitása

11.00 - 11.20     Kávészünet

11.20 - 13.00     "A" szekció: Optimalizálás

                            Elnök:Bánhelyi Balázs

Bánhelyi Balázs, Lévai Balázs, Zombori Dániel, Pál László és Csendes Tibor: GlobalJ bemutatása

Mester Abigél, Bánhelyi Balázs, Pál László: Lokális optimalizálók vonal menti keresés változatainak hatása a GLOBAL eljárásra

Vinkó Tamás: Hálózat alapú differential evolution

Hajdu László, Krész Miklós, Tóth László: Optimalizálási problémák hálózatokon definiált általánosított diffúziós modellekben

11.20 - 13.00     "B" szekció: Döntéselmélet II.

                            Elnök: Tasnádi Attila

Szakál Szilvia, Nagy Balázs: Választókerületek alakjának vizsgálata

Romsics Erzsébet: Hogyan osszunk el igazságosan egy tortát sokfelé?

Bednay Desző, Moskalenko Anna, Tasnádi Attila: A többségi szavazás, mint a diktatórikus szavazási eljárások közötti kompromisszum megoldás

Sziklai Balázs: Hogyan válasszunk ki szakértőket?

13.00 - 14.30     Ebéd

14.30 - 15.20     Plenáris előadás

                            Elnök: Szép Katalin

Mellár Tamás: A potenciális kibocsátás, útfüggőség és hiszterézis-hatás

15.20 - 17.00     "A" szekció: Gráfelméleti problémák

                            Elnök:Király Tamás

Király Tamás, Mészáros-Karkus Zsuzsanna: Népszerű és erősen népszerű párosítások

Krész Miklós: A csúcs-súlyozott inverz párosítási probléma

London András: Közösségkeresés páros gráfok statisztikailag validált projekcióin

Hujter Mihály: Mely merev körű gráfok és hogyan használhatók valószínűségi becslésekhez?

15.20 - 17.00     "B" szekció: Döntéselmélet III.

                            Elnök:Ligeti Csák

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Koltay László: Általánosított Thurstone módszer nemteljes páros összehasonlítások esetén

Mihálykó Csaba, Mihálykóné Orbán Éva: Nemteljes páros összehasonlításokon alapuló új módszer axiomatikus tulajdonságainak elemzése

Csató László: A logaritmikus legkisebb négyzetek módszerének karakterizációi

Kovács Edith, Szántai Tamás: Döntési fák - új lehetőségek

17.00 - 17.20     Kávészünet

17.20 - 19.00     "A" szekció: Ágazati alkalmazások (SZTAKI)

                            Elnök: Kovács András

Kovács András: Kétszintű programozási megközelítés áramtarifa optimalizálására a keresletoldali szabályozáshoz

Egri Péter, Kis Tamás: Pareto-optimális anyagelosztó mechanizmus

Horváth Markó, Kis Tamás: Poliéderes eredmények projekt ütemezési feladatokra

Pekárdy Milán, Baumgartner János, Süle Zoltán: Ellátási lánc optimalizálás P-gráf módszertan alkalmazásával mennyiségi és minőségi paraméterek figyelembevételével

17.20 - 19.00     "B" szekció: Menedzsment alkalmazások

                            Elnök: Vörös József

Vörös József, Rappai Gábor, Hauck Zsuzsanna: A folyamatminőség javításának sorozatnagyságra gyakorolt hatásáról JIT környezetben, béta eloszlást követő kapacitáskihasználás esetén

Hegedűs Csaba, Kosztyán Zsolt Tibor: Mátrix-alapú projektkockázat-menedzsment

Tóth Attila: Tesztpéldák generálása nyomtatott áramköröket összeszerelő gépsor konfigurálási és ütemezési problémához

Dobos Imre, Gelei Andrea, Dudás Levente: A bizalomjáték egy dinamizált változatának statisztikai elemzése

19.30     Vacsora
2017. június 16, péntek

8.30 - 10.10     "A" szekció: Játékelmélet

                            Elnök: Forgó Ferenc

Bednay Dezső: Stabil halmazok kesztyűjátékokban

Forgó Ferenc: Pontos kényszerítési értékek az n-személyes, kétkiszolgálós, egyszerű lineáris torlódási játékokra

Pintér Miklós: Kockázatelosztási játékok nukleolusza

Solymosi Tamás: A per-capita nukleolusz kiszámítása hozzárendelési játékokban

8.30 - 10.10     "B" szekció: Gráfelméleti (hálózati) alkalmazások

                            Elnök: Krész Miklós

Dobjánné Antal Elvira, Vinkó Tamás: Heurisztikák BitTorrent hálózatok max-min méltányos sávszélesség-kiosztására

Kovács Kristóf, G.-Tóth Boglárka, Emilio Carrizosa, Rafael Blanquero: A median probléma megoldása folytonos kereslettel hálózatokon

Bóta András, Lauren M. Gardner, Hajdu László, Alezira Khani, Krész Miklós: Utazási minták detektálása nagyvárosi tömegközlekedésben hálózatelemzési módszerekkel

Fleiner Tamás, Jankó Zsuzsanna, Akihisha Tamura, Alexander Teytelboym: Kereskedési rendszerek kétoldalú szerződésekkel

10.10 - 10.30 Kávészünet

10.30 - 12.10 "A" szekció: Optimalizálás és irányítás

                            Elnök: Kánnai Zoltán

Takács Petra Renáta, Darvay Zsolt, Illés Tibor: Nem megengedett indítású belsőpontos algoritmusok

Gazdag-Tóth Boglárka, José Fernandez: MINLP problémák megoldása intervallumos B&B módszerrel

Rácz Anett, Holhós Attila: Érzékenységvizsgálat R-ben

Kánnai Zoltán, Szabó Imre, Tallos Péter: Nemkonvex irányítási feladatok

10.30 - 12.10 "B" szekció: Döntéstámogatás

                            Elnök: Dobos Imre

Petróczy Dóra Gréta, Mark Francis Rogers, Kóczy Á. László: Döntési befolyás változása az Európai Unió Tanácsában egy lehetséges kilépés után

Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Zöld beszállító értékelés és érzékenységvizsgálat egy DEA modellben

Heitler Krisztina: Hatékonyságelemzés az egészségügyben

Pál László, Sándor Zsolt, Makó Zoltán: A BLP modell alternatív megoldási módszereinek vizsgálata

12.15 - 13.30 "A" szekció: Közgazdasági modellezés

                            Elnök: Bessenyei István

Bessenyei István, Hartung Katalin: A kék gazdaság elvei szerint működő vállalatok optimális erőforrás-allokációja

Koppány Krisztián: Mi lenne velünk az autóipar nélkül? Ágazataink nemzetgazdasági jelentőségének vizsgálata input-output táblákkal és hypothetical extractions módszerrel

Kiss Tibor: Egy termelőüzem ökológiai szempontú tervezése

12.15 - 13.30 "B" szekció: Optimalizálás alkalmazások

                            Elnök: Ágoston Kolos Csaba

Sanja Rapajić, Papp Zoltán: A nemlineáris komplementaritási feladat megoldására szolgáló nem monoton simító módszer

Krejić Natasa, Krklec Jerinkić Natasa, Roznjik Andrea: Feltételes optimalizálási problémák megoldása változó mintanagyságú eljárással

Tüű-Szabó Boldizsár, Földesi Péter, Kóczy T. László: Diszkrét bakteriális memetikus evolúciós algoritmus az utazó ügynök probléma megoldására

13.30 - 15.00 Ebéd