Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Nemzeti Együttműködési Alap

A 2012-ben hatályba lépett civil törvény hozta létre a Nemzeti Együttműködési Alapot (NEA), melynek célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése.

Az Alap céljainak megvalósítására vonatkozó elvi, irányító és koordinációs döntéseket a kilenc főből álló Tanács hozza meg. A konkrét, operatív döntések meghozatalának fórumai a Kollégiumok. Öt kollégium van: a Közösségi környezet, a Mobilitás és alkalmazkodás, a Nemzeti összetartozás, a Társadalmi felelősségvállalás és az Új nemzedék jövőjéért kollégium. A Kollégiumokban történik a pályázatok tárgyainak meghatározása és kiírása, a rendelkezésre álló források felhasználásával kapcsolatos támogatási döntés elbírálása, valamint a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése.      

A szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) működésükre, szakmai programjaik megvalósítására kérhetnek visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást. Adományok úton járó normatív kiegészítő támogatásra is lehet pályázni. Az utóbbi években a jogutód nélkül megszűnő szervezetek nem pénzbeli vagyonának hasznosítására is lehet pályázni.

A Társulat 2019-ben 212.000 Ft, 2020-ban 219.000 Ft, 2021-ben 400.000 Ft adományok után járó normatív támogatásban részült.

A működési és szakmai pályázatunk 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is várólistára került.