Bolyai János Matematikai Társulat
Alapítva 1891-ben

Magyar Tudományos Akadémia

A Magyar Tudományos Akadémia támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. A feladat végrehajtása érdekében Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (KFB) tart fenn.

A KFB közgyűlési állandó bizottság, amely munkáját önállóan, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében meghatározott szabályok alapján, és kizárólag a Közgyűlésnek alárendelve végzi. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, a könyv- és folyóiratkiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése.

A KFB előmozdítja a tudományos kutatási eredmények nyomtatott vagy elektronikus közzétételét. Ennek érdekében összehangolja az Akadémia és tudományos testületei (tudományos osztályok és bizottságok, területi bizottságok) és intézményei kiadói politikáját. A tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a KFB az MTA költségvetéséből erre a célra előirányzott források ismeretében tesz javaslatot, de részesíthet kiadványokat pusztán erkölcsi támogatásban is.

2019-ben az Alkalmazott Matematikai Lapok kiadására 850.000 forint támogatást kaptunk, a 2020-ban benyújtott pályázatunkra a következő összegeket ítélték meg: Alkalmazott Matematikai Lapok 850.000 forint, Érintő-Elektronikus Matematikai Lapok 500.000 Ft, Matematikai Lapok 600.000 forint. 2021-ban benyújtott pályázatunkra az Alkalmazott Matematikai Lapok 850.000 forint, az Érintő-Elektronikus Matematikai Lapok 650.000 Ft, a Matematikai Lapok 600.000 forint támogatást kapott.